Presentation Open Access

Ljudsko‒životinjski odnosi u antropologiji i arheologiji

Žakula, Sonja; Živaljević, Ivana


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3998708</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Žakula, Sonja</creatorName>
   <givenName>Sonja</givenName>
   <familyName>Žakula</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0174-6771</nameIdentifier>
   <affiliation>The Institute of Ethnography SASA, Belgrade, Serbia</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Živaljević, Ivana</creatorName>
   <givenName>Ivana</givenName>
   <familyName>Živaljević</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-0873-7950</nameIdentifier>
   <affiliation>BioSense Institute, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Ljudsko‒životinjski odnosi u antropologiji i arheologiji</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2017</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>interdisciplinarnost, etnologija i antropologija, arheologija, ljudsko-životinjski odnosi</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2017-09-08</date>
 </dates>
 <language>sr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Presentation</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3998708</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3998707</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/biosense_institute</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Ovim izlaganjem želimo da ukažemo na formiranje istraživačkog polja ljudsko-životinjskih odnosa kako u etnologiji i antropologiji tako i u arheologiji, i da skrenemo pažnju na potencijal za interdisciplinarna istraživanja koji ovo novo polje donosi. Iako je interesovanje za ulogu životinja u ljudskim dru&amp;scaron;tvima staro gotovo koliko i discipline iz kojih dolazimo, promene i previranja kroz koje su dru&amp;scaron;tvene i humanističke nauke prolazile osamdesetih godina 20. veka, uslovile su preispitivanje starih osnova na kojima je ovo interesovanje u arheologiji i antropologiji počivalo. U ovom izlaganju ćemo mapirati promene i konvergentne tendencije u arheologiji i antropologiji koje su dovele do postavljanja novih i drugačijih pitanja u vezi sa odnosima između ljudi i drugih životinja u pro&amp;scaron;losti i sada&amp;scaron;njosti. Pored toga, poku&amp;scaron;aćemo da predstavimo teorijske i metodolo&amp;scaron;ke inovacije koje ljudsko-životinjske odnose tretiraju kao dvosmerne odnose između ravnopravnih aktera i nude mogućnosti za dublje i podrobnije razumevanje ljudskih dru&amp;scaron;tava u pro&amp;scaron;losti i sada&amp;scaron;njosti. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
11
2
views
downloads
All versions This version
Views 1111
Downloads 22
Data volume 26.5 kB26.5 kB
Unique views 1111
Unique downloads 22

Share

Cite as