Presentation Open Access

Ljudsko‒životinjski odnosi u antropologiji i arheologiji

Žakula, Sonja; Živaljević, Ivana


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3998708">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3998708</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3998708"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-0174-6771">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-0174-6771</dct:identifier>
    <foaf:name>Žakula, Sonja</foaf:name>
    <foaf:givenName>Sonja</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Žakula</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>The Institute of Ethnography SASA, Belgrade, Serbia</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-0873-7950">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-0873-7950</dct:identifier>
    <foaf:name>Živaljević, Ivana</foaf:name>
    <foaf:givenName>Ivana</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Živaljević</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>BioSense Institute, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Ljudsko‒životinjski odnosi u antropologiji i arheologiji</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2017</dct:issued>
  <dcat:keyword>interdisciplinarnost, etnologija i antropologija, arheologija, ljudsko-životinjski odnosi</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2017-09-08</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SR"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3998708"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3998708</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3998707"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/biosense_institute"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Ovim izlaganjem želimo da ukažemo na formiranje istraživačkog polja ljudsko-životinjskih odnosa kako u etnologiji i antropologiji tako i u arheologiji, i da skrenemo pažnju na potencijal za interdisciplinarna istraživanja koji ovo novo polje donosi. Iako je interesovanje za ulogu životinja u ljudskim dru&amp;scaron;tvima staro gotovo koliko i discipline iz kojih dolazimo, promene i previranja kroz koje su dru&amp;scaron;tvene i humanističke nauke prolazile osamdesetih godina 20. veka, uslovile su preispitivanje starih osnova na kojima je ovo interesovanje u arheologiji i antropologiji počivalo. U ovom izlaganju ćemo mapirati promene i konvergentne tendencije u arheologiji i antropologiji koje su dovele do postavljanja novih i drugačijih pitanja u vezi sa odnosima između ljudi i drugih životinja u pro&amp;scaron;losti i sada&amp;scaron;njosti. Pored toga, poku&amp;scaron;aćemo da predstavimo teorijske i metodolo&amp;scaron;ke inovacije koje ljudsko-životinjske odnose tretiraju kao dvosmerne odnose između ravnopravnih aktera i nude mogućnosti za dublje i podrobnije razumevanje ljudskih dru&amp;scaron;tava u pro&amp;scaron;losti i sada&amp;scaron;njosti. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3998708"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.3998708</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>13259</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL>https://zenodo.org/record/3998708/files/ljudsko životinjski odnosi između antropologije i arheologije.docx</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
11
2
views
downloads
All versions This version
Views 1111
Downloads 22
Data volume 26.5 kB26.5 kB
Unique views 1111
Unique downloads 22

Share

Cite as