Presentation Open Access

Ljudsko‒životinjski odnosi u antropologiji i arheologiji

Žakula, Sonja; Živaljević, Ivana


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3998708", 
 "language": "srp", 
 "title": "Ljudsko\u2012\u017eivotinjski odnosi u antropologiji i arheologiji", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2017, 
    9, 
    8
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Ovim izlaganjem \u017eelimo da uka\u017eemo na formiranje istra\u017eiva\u010dkog polja ljudsko-\u017eivotinjskih odnosa kako u etnologiji i antropologiji tako i u arheologiji, i da skrenemo pa\u017enju na potencijal za interdisciplinarna istra\u017eivanja koji ovo novo polje donosi. Iako je interesovanje za ulogu \u017eivotinja u ljudskim dru&scaron;tvima staro gotovo koliko i discipline iz kojih dolazimo, promene i previranja kroz koje su dru&scaron;tvene i humanisti\u010dke nauke prolazile osamdesetih godina 20. veka, uslovile su preispitivanje starih osnova na kojima je ovo interesovanje u arheologiji i antropologiji po\u010divalo. U ovom izlaganju \u0107emo mapirati promene i konvergentne tendencije u arheologiji i antropologiji koje su dovele do postavljanja novih i druga\u010dijih pitanja u vezi sa odnosima izme\u0111u ljudi i drugih \u017eivotinja u pro&scaron;losti i sada&scaron;njosti. Pored toga, poku&scaron;a\u0107emo da predstavimo teorijske i metodolo&scaron;ke inovacije koje ljudsko-\u017eivotinjske odnose tretiraju kao dvosmerne odnose izme\u0111u ravnopravnih aktera i nude mogu\u0107nosti za dublje i podrobnije razumevanje ljudskih dru&scaron;tava u pro&scaron;losti i sada&scaron;njosti. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "\u017dakula, Sonja"
  }, 
  {
   "family": "\u017divaljevi\u0107, Ivana"
  }
 ], 
 "id": "3998708", 
 "event-place": "Sirogojno, Serbia", 
 "type": "speech", 
 "event": "Retrospektive i perspektive etnologije i antropologije. Me\u0111unarodna nau\u010dna konferencija povodom 70 godina Etnografskog instituta SANU"
}
11
2
views
downloads
All versions This version
Views 1111
Downloads 22
Data volume 26.5 kB26.5 kB
Unique views 1111
Unique downloads 22

Share

Cite as