Presentation Open Access

Ljudsko‒životinjski odnosi u antropologiji i arheologiji

Žakula, Sonja; Živaljević, Ivana

Ovim izlaganjem želimo da ukažemo na formiranje istraživačkog polja ljudsko-životinjskih odnosa kako u etnologiji i antropologiji tako i u arheologiji, i da skrenemo pažnju na potencijal za interdisciplinarna istraživanja koji ovo novo polje donosi. Iako je interesovanje za ulogu životinja u ljudskim društvima staro gotovo koliko i discipline iz kojih dolazimo, promene i previranja kroz koje su društvene i humanističke nauke prolazile osamdesetih godina 20. veka, uslovile su preispitivanje starih osnova na kojima je ovo interesovanje u arheologiji i antropologiji počivalo. U ovom izlaganju ćemo mapirati promene i konvergentne tendencije u arheologiji i antropologiji koje su dovele do postavljanja novih i drugačijih pitanja u vezi sa odnosima između ljudi i drugih životinja u prošlosti i sadašnjosti. Pored toga, pokušaćemo da predstavimo teorijske i metodološke inovacije koje ljudsko-životinjske odnose tretiraju kao dvosmerne odnose između ravnopravnih aktera i nude mogućnosti za dublje i podrobnije razumevanje ljudskih društava u prošlosti i sadašnjosti.    

Files (13.3 kB)
Name Size
ljudsko životinjski odnosi između antropologije i arheologije.docx
md5:66ae4372a3d8a99d9dfbaaa115cc429e
13.3 kB Download
38
11
views
downloads
All versions This version
Views 3838
Downloads 1111
Data volume 145.8 kB145.8 kB
Unique views 3737
Unique downloads 1111

Share

Cite as