Dataset Open Access

The evaluation dataset of the AI composition recognition competition, CSMT2020

Jing, Yinji; Li, Shengchen; Zhou, Wei; Zhu, Yidan; Li, Zijin; Fazekas, George; Zhang, Ru


BibTeX Export

@dataset{jing_yinji_2020_3985882,
 author    = {Jing, Yinji and
         Li, Shengchen and
         Zhou, Wei and
         Zhu, Yidan and
         Li, Zijin and
         Fazekas, George and
         Zhang, Ru},
 title    = {{The evaluation dataset of the AI composition 
          recognition competition, CSMT2020}},
 month    = aug,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {1.0},
 doi     = {10.5281/zenodo.3985882},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3985882}
}
137
147
views
downloads
All versions This version
Views 137137
Downloads 147147
Data volume 217.1 MB217.1 MB
Unique views 110110
Unique downloads 5959

Share

Cite as