Book section Open Access

Nowe technologie obrazu i dźwięku w praktyce produkcyjnej

Marcin Dąbrowski; Maciej Głowiak; Eryk Skotarczak; Maciej Stróżyk


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3973107">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3973107</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3973107"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Marcin Dąbrowski</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>PSNC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Maciej Głowiak</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>PSNC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Eryk Skotarczak</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>PSNC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Maciej Stróżyk</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>PSNC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Nowe technologie obrazu i dźwięku w praktyce produkcyjnej</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/762079/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/100010661</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-10-18</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3973107"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3973107</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3973106"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Technologia produkcji i dystrybucji audio/video podlega obecnie szybkim przeobrażeniom. W artykule podsumowano aktualny stan rozwoju technologicznego i wyzwania na najbliższe lata na przykładzie prowadzonych przez PCSS eksperyment&amp;oacute;w, a także stanu standaryzacji. Jako uczestnik krajowych i międzynarodowych projekt&amp;oacute;w badawczych, PCSS produkuje zar&amp;oacute;wno treści 8K czy VR 360&amp;deg;, eksperymentuje z dźwiękiem ambisonicznym, jak r&amp;oacute;wnież tworzy interaktywne treści immersyjne VR/AR. Efekty prac PCSS są prezentowane na takich wydarzeniach jak targi technologiczne (IBC, NAB), festiwale Ars Electronica, Festival de Cannes czy konferencje naukowe (TNC, NEM). Artykuł omawia przede wszystkim aspekty praktyczne, jak r&amp;oacute;wnież i problemy techniczne, z jakimi borykają się producenci eksperymentalnych treści wysokiej jakości i immersyjnych.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3973107"/>
    <dcat:byteSize>1189939</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3973107/files/2018_NoweMediaPraktyka.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/762079/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">762079</dct:identifier>
  <dct:title>Audiovisual Technologies for Next Generation Immersive Media</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/100010661</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
58
28
views
downloads
All versions This version
Views 5858
Downloads 2828
Data volume 33.3 MB33.3 MB
Unique views 5252
Unique downloads 2626

Share

Cite as