Poster Open Access

Fisa descriere si cheie de identificare pentru specia Amorpha fruticosa

Pioarca-Ciocanea C.M.; Manolache A.S.; Anastasiu P.; Rozylowicz L.; Manta N.


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3970219", 
 "language": "ron", 
 "title": "Fisa descriere si cheie de identificare pentru specia Amorpha fruticosa", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2020, 
    7, 
    30
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Fisa descriere si cheie de identificare pentru specia Amorpha fruticosa</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Pioarca-Ciocanea C.M."
  }, 
  {
   "family": "Manolache A.S."
  }, 
  {
   "family": "Anastasiu P."
  }, 
  {
   "family": "Rozylowicz L."
  }, 
  {
   "family": "Manta N."
  }
 ], 
 "note": "Managementul adecvat al speciilor invazive din Rom\u00e2nia, \u00een conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea \u0219i gestionarea introducerii \u0219i r\u0103sp\u00e2ndirii speciilor alogene invazive, POIM 2014+ 120008, 2018-2022. http://invazive.ccmesi.ro/", 
 "version": "1", 
 "type": "graphic", 
 "id": "3970219"
}
61
61
views
downloads
All versions This version
Views 6161
Downloads 6161
Data volume 250.3 MB250.3 MB
Unique views 5959
Unique downloads 5555

Share

Cite as