Journal article Open Access

De digitale bibliotheek in coronatijd

Dool, Anne van den; Oomes, Marjolein; Burgt, Annemiek van de


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3952432</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Dool, Anne van den</creatorName>
   <givenName>Anne van den</givenName>
   <familyName>Dool</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Oomes, Marjolein</creatorName>
   <givenName>Marjolein</givenName>
   <familyName>Oomes</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Burgt, Annemiek van de</creatorName>
   <givenName>Annemiek van de</givenName>
   <familyName>Burgt</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>De digitale bibliotheek in coronatijd</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Onderzoek</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-05-01</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3952432</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3952431</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/kbnl</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Lezen won tijdens de coronacrisis aan populariteit. Uit een steekproef onder Nederlandse consumenten van 18 jaar en ouder bleek dat 54% van de ondervraagden tijdens de lockdown een of meerdere leesactiviteiten ondernam. Daarmee evenaarde lezen streamingsdiensten als Netflix. Zeven van de tien incidentele lezers gingen meer lezen (CPNB, 2020).&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
46
17
views
downloads
All versions This version
Views 4646
Downloads 1717
Data volume 3.9 MB3.9 MB
Unique views 4444
Unique downloads 1717

Share

Cite as