Poster Open Access

Fisa descriere si cheie de identificare pentru specia Ailanthus altissima

Pioarca-Ciocanea C.M.; Manolache A.S.; Anastasiu P.; Rozylowicz L.; Manta N.


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3950957">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3950957</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3950957"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-6060-2749">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-6060-2749</dct:identifier>
    <foaf:name>Pioarca-Ciocanea C.M.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Bucharest</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Manolache A.S.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Bucharest</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Anastasiu P.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Bucharest</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Rozylowicz L.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Bucharest</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Manta N.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ministry of Environment</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Fisa descriere si cheie de identificare pentru specia Ailanthus altissima</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dcat:keyword>Ailanthus altissima</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>invasive species</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>cenuser</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>fals otetar</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>alien species</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-07-01</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/RO"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3950957"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3950957</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3950956"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/ias_romania"/>
  <owl:versionInfo>1</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;Fisa descriere si cheie de identificare pentru specia Ailanthus altissima&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, POIM 2014+ 120008, 2018-2022. http://invazive.ccmesi.ro/</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3950957"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3950957"/>
    <dcat:byteSize>6734943</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3950957/files/1_Ailanthus altissima.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
263
236
views
downloads
All versions This version
Views 263263
Downloads 236236
Data volume 1.6 GB1.6 GB
Unique views 226226
Unique downloads 211211

Share

Cite as