Dataset Open Access

The development dataset of the AI composition recognition competition, CSMT2020

Jing, Yinji; Li, Shengchen; Zhou, Wei; Zhu, Yidan; Li, Zijin; Fazekas, George; Zhang, Ru


BibTeX Export

@dataset{jing_yinji_2020_3944685,
 author    = {Jing, Yinji and
         Li, Shengchen and
         Zhou, Wei and
         Zhu, Yidan and
         Li, Zijin and
         Fazekas, George and
         Zhang, Ru},
 title    = {{The development dataset of the AI composition 
          recognition competition, CSMT2020}},
 month    = jul,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {1.0},
 doi     = {10.5281/zenodo.3944685},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3944685}
}
355
268
views
downloads
All versions This version
Views 355355
Downloads 268268
Data volume 645.9 MB645.9 MB
Unique views 270270
Unique downloads 160160

Share

Cite as