Book Open Access

DISCRETE MATHEMATICS TEXTBOOK

O. Porkurian; A. Timoshyn; V. Davydenko

The textbook contains the basic theoretical information of the discrete mathematics course, examples of assignments for each topic of the discipline and assignments for self-fulfillment.

Files (1.9 MB)
Name Size
DISCRETE MATHEMATICS TEXTBOOK.pdf
md5:ad94b3114d0c83026740d17f889a126c
1.9 MB Download
 • Пилгнер Д.Е. Органолептический анализ пищевых продуктов. –М.: Пищепромиздат, 1962. – 144 с.

 • Родина Т.Г. Дегустационный анализ продуктов / Т.Г. Родина, Г.А. Вукс. –М.: Колос, 1994. – 192 с.

 • Жук В.А. Сенсорний аналіз : Навч. посібник. – К.: Укоопосвіта, 1999. –231 с.

 • Малигіна В.Д.Основи сенсорного аналізу : навч. посібник / В.Д. Малигіна, Р.Д. Типаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2004. – 152 с.

 • Родіна Т.Г. Сенсорний аналіз продовольчих товарів: Підручник. – М.: Академія, 2004. – 208 с.

 • Ємченко І.В. Сенсорний аналіз / І.В. Ємченко, А.О. Троякова, М.Ю. Батутіна та ін. – Львів: Афіша, 2009. – 326 с.

 • ДСТУ ISO 6658:2005. Дослідження сенсорне. Методологія. Загальні настанови. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 17 с.

 • ДСТУ ISO 4120:2004. Дослідження сенсорне. Методологія. Тристоронній метод випробовування – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 8 с.

 • ДСТУ ISO 5495:2005. Дослідження сенсорне. Методологія. Метод парного порівняння. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 7 с.

 • ДСТУ ISO 10399:2006. Дослідження сенсорне. Методологія. Зипробування "Дуо-тоіо". – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 6 с.

 • ДСТУ ISO 8587:2005. Дослідження сенсорне. Методологія ранжування. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 12 с.

 • ДСТУ ISO 6564:2005. Дослідження сенсорне. Методологія. Методи створювання спектра флейверу. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 9 с.

 • ДСТУ ISO 3972:2004. Аналіз органолептичний. Метод дослідження смакової чутливості. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 7 с.

 • Матеріали семінару Органолептичний аналіз. Методологічні рекомендації з організації і проведення органолептичної оцінки маргаринової і майонезної продукції. – Харків : Укр НДІОЖ, 2010. – 30 с.

 • ДСТУ 5472-50. Масло рослинне. Визначення запаху, кольору та прозорості.

 • ДСТУ 4463:2005. Маргарини, жири кондитерські та для молочної промисловості. Правила приймання та методи випробовування. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 23 с.

 • ДСТУ 4560:2006 Майонези. Правила приймання та методи випробовування. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 20 с.

13
17
views
downloads
Views 13
Downloads 17
Data volume 31.8 MB
Unique views 13
Unique downloads 17

Share

Cite as