Book Open Access

Elementarz programisty: wstęp do programowania używając R

Nowosad, Jakub


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200703125919.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3929338</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">2963868</subfield>
  <subfield code="z">md5:e786e9d424aab33ae9de29931e345f5c</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3929338/files/elementarz-programisty-nowosad-2020.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-07-03</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-07-03</subfield>
  <subfield code="b">Space A</subfield>
  <subfield code="a">Poznan, Poland</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3929338</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1057-3721</subfield>
  <subfield code="a">Nowosad, Jakub</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Elementarz programisty: wstęp do programowania używając R</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Elementarz programisty: Wstęp do programowania używając R&lt;/strong&gt; ma na celu wprowadzenie do podstaw działania w języku R. W pierwszej części, &amp;ldquo;Podstawy&amp;rdquo;, opisuje ona w jaki spos&amp;oacute;b wykonywać proste operacje w R, czym są obiekty oraz jak tworzyć funkcje, kt&amp;oacute;re je przetwarzają. Ta część zawiera także om&amp;oacute;wienie podstawowych narzędzi pozwalających na sterowanie przepływem informacji, takich jak wyrażenia warunkowe i pętle, metod działania na tekście, oraz sposob&amp;oacute;w wczytywania i zapisywania plik&amp;oacute;w w r&amp;oacute;żnych formatach. Druga część, &amp;ldquo;Narzędzia&amp;rdquo;, buduje na wiedzy zdobytej w części pierwszej i rozszerza ją. Zawiera ona informacje na temat tworzenia funkcji przyjaznych użytkownikom oraz to w jaki spos&amp;oacute;b tworzyć odpowiednie komunikaty błęd&amp;oacute;w, ostrzeżeń czy wiadomości. W tej części następuje prezentacja metod analizy kodu, takich jak testy jednostkowe, benchmarking i profiling oraz sposob&amp;oacute;w rozwiązywania problem&amp;oacute;w z kodem używając technik debugowania. Pokazanie są także możliwości łączenia R z innymi językami programowania C++ i Python. Opr&amp;oacute;cz informacji ściśle powiązanych z R, &lt;strong&gt;Elementarz programisty&lt;/strong&gt; ma także rozdział poświęcony systemom kontroli wersji - uniwersalnym narzędziom używanym przez programist&amp;oacute;w r&amp;oacute;żnych język&amp;oacute;w. Część &amp;ldquo;Narzędzia&amp;rdquo; kończy rozdział integrujący wiedzę z całej książki w postaci om&amp;oacute;wienia kolejnych krok&amp;oacute;w dotyczących tworzenia pakiet&amp;oacute;w R. &lt;strong&gt;Elementarz programisty&lt;/strong&gt; zawiera też szereg praktycznych porad oraz wiele odnośnik&amp;oacute;w do dodatkowych materiał&amp;oacute;w, takich jak książki, blogi, kursy, czy strony internetowe. Wszystkie rozdziały w tej książce dodatkowo zawierają zadania, kt&amp;oacute;re pozwalają na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy. Książka ta jest przeznaczona zar&amp;oacute;wno dla os&amp;oacute;b bez znajomości język&amp;oacute;w programowania, jak też dla os&amp;oacute;b, kt&amp;oacute;re znają inne języki programowania, ale są zainteresowane poznaniem języka R. Uzyskana wiedza z tej książki daje podstawy do wykorzystywania R do r&amp;oacute;żnorodnych cel&amp;oacute;w, od analizy danych i opracowań statystycznych, poprzez tworzenie wykres&amp;oacute;w i wizualizacji, kończąc na aplikacjach specyficznych dla danej dziedziny.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3929337</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3929338</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="q">alternateidentifier</subfield>
  <subfield code="a">gnd:978-83-953296-1-9</subfield>
  <subfield code="2">gnd</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
169
183
views
downloads
All versions This version
Views 169169
Downloads 183183
Data volume 542.4 MB542.4 MB
Unique views 155155
Unique downloads 165165

Share

Cite as