Book Open Access

Elementarz programisty: wstęp do programowania używając R

Nowosad, Jakub


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/8a44fb29-1671-4d89-a2d0-39745bbcd07a/elementarz-programisty-nowosad-2020.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:e786e9d424aab33ae9de29931e345f5c", 
   "bucket": "8a44fb29-1671-4d89-a2d0-39745bbcd07a", 
   "key": "elementarz-programisty-nowosad-2020.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 2963868
  }
 ], 
 "owners": [
  20897
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3929338", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 163.0, 
  "unique_views": 154.0, 
  "views": 168.0, 
  "version_views": 168.0, 
  "unique_downloads": 163.0, 
  "version_unique_views": 154.0, 
  "volume": 536460108.0, 
  "version_downloads": 181.0, 
  "downloads": 181.0, 
  "version_volume": 536460108.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3929338", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3929337", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/8a44fb29-1671-4d89-a2d0-39745bbcd07a", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3929337.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3929338", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3929338", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3929338.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3929338"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3929337", 
 "created": "2020-07-03T11:43:50.496958+00:00", 
 "updated": "2020-07-03T12:59:19.027642+00:00", 
 "conceptrecid": "3929337", 
 "revision": 2, 
 "id": 3929338, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.3929338", 
  "description": "<p><strong>Elementarz programisty: Wst\u0119p do programowania u\u017cywaj\u0105c R</strong> ma na celu wprowadzenie do podstaw dzia\u0142ania w j\u0119zyku R. W pierwszej cz\u0119\u015bci, &ldquo;Podstawy&rdquo;, opisuje ona w jaki spos&oacute;b wykonywa\u0107 proste operacje w R, czym s\u0105 obiekty oraz jak tworzy\u0107 funkcje, kt&oacute;re je przetwarzaj\u0105. Ta cz\u0119\u015b\u0107 zawiera tak\u017ce om&oacute;wienie podstawowych narz\u0119dzi pozwalaj\u0105cych na sterowanie przep\u0142ywem informacji, takich jak wyra\u017cenia warunkowe i p\u0119tle, metod dzia\u0142ania na tek\u015bcie, oraz sposob&oacute;w wczytywania i zapisywania plik&oacute;w w r&oacute;\u017cnych formatach. Druga cz\u0119\u015b\u0107, &ldquo;Narz\u0119dzia&rdquo;, buduje na wiedzy zdobytej w cz\u0119\u015bci pierwszej i rozszerza j\u0105. Zawiera ona informacje na temat tworzenia funkcji przyjaznych u\u017cytkownikom oraz to w jaki spos&oacute;b tworzy\u0107 odpowiednie komunikaty b\u0142\u0119d&oacute;w, ostrze\u017ce\u0144 czy wiadomo\u015bci. W tej cz\u0119\u015bci nast\u0119puje prezentacja metod analizy kodu, takich jak testy jednostkowe, benchmarking i profiling oraz sposob&oacute;w rozwi\u0105zywania problem&oacute;w z kodem u\u017cywaj\u0105c technik debugowania. Pokazanie s\u0105 tak\u017ce mo\u017cliwo\u015bci \u0142\u0105czenia R z innymi j\u0119zykami programowania C++ i Python. Opr&oacute;cz informacji \u015bci\u015ble powi\u0105zanych z R, <strong>Elementarz programisty</strong> ma tak\u017ce rozdzia\u0142 po\u015bwi\u0119cony systemom kontroli wersji - uniwersalnym narz\u0119dziom u\u017cywanym przez programist&oacute;w r&oacute;\u017cnych j\u0119zyk&oacute;w. Cz\u0119\u015b\u0107 &ldquo;Narz\u0119dzia&rdquo; ko\u0144czy rozdzia\u0142 integruj\u0105cy wiedz\u0119 z ca\u0142ej ksi\u0105\u017cki w postaci om&oacute;wienia kolejnych krok&oacute;w dotycz\u0105cych tworzenia pakiet&oacute;w R. <strong>Elementarz programisty</strong> zawiera te\u017c szereg praktycznych porad oraz wiele odno\u015bnik&oacute;w do dodatkowych materia\u0142&oacute;w, takich jak ksi\u0105\u017cki, blogi, kursy, czy strony internetowe. Wszystkie rozdzia\u0142y w tej ksi\u0105\u017cce dodatkowo zawieraj\u0105 zadania, kt&oacute;re pozwalaj\u0105 na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy. Ksi\u0105\u017cka ta jest przeznaczona zar&oacute;wno dla os&oacute;b bez znajomo\u015bci j\u0119zyk&oacute;w programowania, jak te\u017c dla os&oacute;b, kt&oacute;re znaj\u0105 inne j\u0119zyki programowania, ale s\u0105 zainteresowane poznaniem j\u0119zyka R. Uzyskana wiedza z tej ksi\u0105\u017cki daje podstawy do wykorzystywania R do r&oacute;\u017cnorodnych cel&oacute;w, od analizy danych i opracowa\u0144 statystycznych, poprzez tworzenie wykres&oacute;w i wizualizacji, ko\u0144cz\u0105c na aplikacjach specyficznych dla danej dziedziny.</p>", 
  "alternate_identifiers": [
   {
    "scheme": "gnd", 
    "identifier": "gnd:978-83-953296-1-9"
   }
  ], 
  "title": "Elementarz programisty: wst\u0119p do programowania u\u017cywaj\u0105c R", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3929337"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3929338"
     }
    }
   ]
  }, 
  "imprint": {
   "publisher": "Space A", 
   "place": "Poznan, Poland", 
   "isbn": "978-83-953296-1-9"
  }, 
  "language": "pol", 
  "version": "Wydanie pierwsze", 
  "publication_date": "2020-07-03", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-1057-3721", 
    "name": "Nowosad, Jakub"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "book", 
   "type": "publication", 
   "title": "Book"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3929337", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
168
181
views
downloads
All versions This version
Views 168168
Downloads 181181
Data volume 536.5 MB536.5 MB
Unique views 154154
Unique downloads 163163

Share

Cite as