Book Open Access

Elementarz programisty: wstęp do programowania używając R

Nowosad, Jakub


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3929338</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Nowosad, Jakub</creatorName>
   <givenName>Jakub</givenName>
   <familyName>Nowosad</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1057-3721</nameIdentifier>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Elementarz programisty: wstęp do programowania używając R</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-07-03</date>
 </dates>
 <language>pl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="gnd">gnd:978-83-953296-1-9</alternateIdentifier>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3929338</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3929337</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>Wydanie pierwsze</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Elementarz programisty: Wstęp do programowania używając R&lt;/strong&gt; ma na celu wprowadzenie do podstaw działania w języku R. W pierwszej części, &amp;ldquo;Podstawy&amp;rdquo;, opisuje ona w jaki spos&amp;oacute;b wykonywać proste operacje w R, czym są obiekty oraz jak tworzyć funkcje, kt&amp;oacute;re je przetwarzają. Ta część zawiera także om&amp;oacute;wienie podstawowych narzędzi pozwalających na sterowanie przepływem informacji, takich jak wyrażenia warunkowe i pętle, metod działania na tekście, oraz sposob&amp;oacute;w wczytywania i zapisywania plik&amp;oacute;w w r&amp;oacute;żnych formatach. Druga część, &amp;ldquo;Narzędzia&amp;rdquo;, buduje na wiedzy zdobytej w części pierwszej i rozszerza ją. Zawiera ona informacje na temat tworzenia funkcji przyjaznych użytkownikom oraz to w jaki spos&amp;oacute;b tworzyć odpowiednie komunikaty błęd&amp;oacute;w, ostrzeżeń czy wiadomości. W tej części następuje prezentacja metod analizy kodu, takich jak testy jednostkowe, benchmarking i profiling oraz sposob&amp;oacute;w rozwiązywania problem&amp;oacute;w z kodem używając technik debugowania. Pokazanie są także możliwości łączenia R z innymi językami programowania C++ i Python. Opr&amp;oacute;cz informacji ściśle powiązanych z R, &lt;strong&gt;Elementarz programisty&lt;/strong&gt; ma także rozdział poświęcony systemom kontroli wersji - uniwersalnym narzędziom używanym przez programist&amp;oacute;w r&amp;oacute;żnych język&amp;oacute;w. Część &amp;ldquo;Narzędzia&amp;rdquo; kończy rozdział integrujący wiedzę z całej książki w postaci om&amp;oacute;wienia kolejnych krok&amp;oacute;w dotyczących tworzenia pakiet&amp;oacute;w R. &lt;strong&gt;Elementarz programisty&lt;/strong&gt; zawiera też szereg praktycznych porad oraz wiele odnośnik&amp;oacute;w do dodatkowych materiał&amp;oacute;w, takich jak książki, blogi, kursy, czy strony internetowe. Wszystkie rozdziały w tej książce dodatkowo zawierają zadania, kt&amp;oacute;re pozwalają na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy. Książka ta jest przeznaczona zar&amp;oacute;wno dla os&amp;oacute;b bez znajomości język&amp;oacute;w programowania, jak też dla os&amp;oacute;b, kt&amp;oacute;re znają inne języki programowania, ale są zainteresowane poznaniem języka R. Uzyskana wiedza z tej książki daje podstawy do wykorzystywania R do r&amp;oacute;żnorodnych cel&amp;oacute;w, od analizy danych i opracowań statystycznych, poprzez tworzenie wykres&amp;oacute;w i wizualizacji, kończąc na aplikacjach specyficznych dla danej dziedziny.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
170
185
views
downloads
All versions This version
Views 170170
Downloads 185185
Data volume 548.3 MB548.3 MB
Unique views 156156
Unique downloads 167167

Share

Cite as