Book Open Access

Elementarz programisty: wstęp do programowania używając R

Nowosad, Jakub


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3929338">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3929338</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3929338"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-1057-3721">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-1057-3721</dct:identifier>
    <foaf:name>Nowosad, Jakub</foaf:name>
    <foaf:givenName>Jakub</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Nowosad</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Elementarz programisty: wstęp do programowania używając R</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-07-03</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation>gnd:978-83-953296-1-9</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>gnd</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3929338"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3929338</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3929337"/>
  <owl:versionInfo>Wydanie pierwsze</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Elementarz programisty: Wstęp do programowania używając R&lt;/strong&gt; ma na celu wprowadzenie do podstaw działania w języku R. W pierwszej części, &amp;ldquo;Podstawy&amp;rdquo;, opisuje ona w jaki spos&amp;oacute;b wykonywać proste operacje w R, czym są obiekty oraz jak tworzyć funkcje, kt&amp;oacute;re je przetwarzają. Ta część zawiera także om&amp;oacute;wienie podstawowych narzędzi pozwalających na sterowanie przepływem informacji, takich jak wyrażenia warunkowe i pętle, metod działania na tekście, oraz sposob&amp;oacute;w wczytywania i zapisywania plik&amp;oacute;w w r&amp;oacute;żnych formatach. Druga część, &amp;ldquo;Narzędzia&amp;rdquo;, buduje na wiedzy zdobytej w części pierwszej i rozszerza ją. Zawiera ona informacje na temat tworzenia funkcji przyjaznych użytkownikom oraz to w jaki spos&amp;oacute;b tworzyć odpowiednie komunikaty błęd&amp;oacute;w, ostrzeżeń czy wiadomości. W tej części następuje prezentacja metod analizy kodu, takich jak testy jednostkowe, benchmarking i profiling oraz sposob&amp;oacute;w rozwiązywania problem&amp;oacute;w z kodem używając technik debugowania. Pokazanie są także możliwości łączenia R z innymi językami programowania C++ i Python. Opr&amp;oacute;cz informacji ściśle powiązanych z R, &lt;strong&gt;Elementarz programisty&lt;/strong&gt; ma także rozdział poświęcony systemom kontroli wersji - uniwersalnym narzędziom używanym przez programist&amp;oacute;w r&amp;oacute;żnych język&amp;oacute;w. Część &amp;ldquo;Narzędzia&amp;rdquo; kończy rozdział integrujący wiedzę z całej książki w postaci om&amp;oacute;wienia kolejnych krok&amp;oacute;w dotyczących tworzenia pakiet&amp;oacute;w R. &lt;strong&gt;Elementarz programisty&lt;/strong&gt; zawiera też szereg praktycznych porad oraz wiele odnośnik&amp;oacute;w do dodatkowych materiał&amp;oacute;w, takich jak książki, blogi, kursy, czy strony internetowe. Wszystkie rozdziały w tej książce dodatkowo zawierają zadania, kt&amp;oacute;re pozwalają na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy. Książka ta jest przeznaczona zar&amp;oacute;wno dla os&amp;oacute;b bez znajomości język&amp;oacute;w programowania, jak też dla os&amp;oacute;b, kt&amp;oacute;re znają inne języki programowania, ale są zainteresowane poznaniem języka R. Uzyskana wiedza z tej książki daje podstawy do wykorzystywania R do r&amp;oacute;żnorodnych cel&amp;oacute;w, od analizy danych i opracowań statystycznych, poprzez tworzenie wykres&amp;oacute;w i wizualizacji, kończąc na aplikacjach specyficznych dla danej dziedziny.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3929338"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.3929338</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>2963868</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL>https://zenodo.org/record/3929338/files/elementarz-programisty-nowosad-2020.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
168
181
views
downloads
All versions This version
Views 168168
Downloads 181181
Data volume 536.5 MB536.5 MB
Unique views 154154
Unique downloads 163163

Share

Cite as