Dataset Open Access

Social contact data for China mainland

Zhang, Juanjuan; Klepac, Petra; Read, Jonathan; Rosello, Alicia; Wang, Xiling; Lai, Shengjie; Li, Meng; Song, Yujian; Wei, Qingzhen; Jiang, Hao; Yang, Juan; Lynn, Henry; Flasche, Stefan; Jit, Mark; Yu, Hongjie

Social contact data for China mainland

Files (913.5 kB)
Name Size
2019_Zhang_China_contact_common.csv
md5:fff2b698d333eb5b046720a034a44392
490.1 kB Download
2019_Zhang_China_contact_extra.csv
md5:5dcc4d8edc90b95241452bf9ff121418
171.9 kB Download
2019_Zhang_China_dictionary.xls
md5:709c0f0524d528bd78d48e9d1d1c2ee0
67.6 kB Download
2019_Zhang_China_hh_common.csv
md5:723d5bac9c0a6974f39b54aa5e323579
19.3 kB Download
2019_Zhang_China_participant_common.csv
md5:228c345f1b5ea85cdaaf62e0d43cb1ea
26.9 kB Download
2019_Zhang_China_participant_extra.csv
md5:b5a71aec6fcfa0a8a92774962dd734dc
29.4 kB Download
2019_Zhang_China_sday.csv
md5:a9d2d16e47bd514449d365f5b3f01854
28.8 kB Download
China dataset_5June2020.rar
md5:60558e77c2b2168bb054725aeef5c072
79.3 kB Download
  • Zhang, J., et al. Patterns of social contact and contact with animals in Shanghai, China. Sci Rep 9,15141 (2019)

3,379
3,183
views
downloads
All versions This version
Views 3,3791,568
Downloads 3,1831,437
Data volume 525.5 MB263.9 MB
Unique views 2,166904
Unique downloads 750332

Share

Cite as