Book Open Access

Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context

Tetiana Melnyk; Liudmyla Kudyrko; Volodymyr Onischenko; Yuliia Konrad; Liliia Samsonova; Oksana Losheniuk; Nataliia Kalyuzhna; Tetiana Lositska; Volodymyr Storozhchuk; Yuliia Vorobey; Kyrylo Kasianok; Кateryna Puhachevska; Yurii Melnyk; Olha Bakalinska


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lahutin, V. D., Holovko, L. S., Krehul, Yu. I. et. al.; Lahutin, V. D.(Ed.) (2005). Antymonopolna diyalnist. Kyiv: KNTEU, 531.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kharchenko, P. H. (2004). Administratyvno-pravovi zakhody za-bezpechennia zakhystu vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi v diyalnosti orhaniv Antymonopolnoho komitetu Ukrainy. Odessa: ONU im. I. I. Mechnykova, 210.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Belianevych, O. A. (2006). Hospodarske dohovirne pravo (teoretychni aspekty). Kyiv: Yurinkom Inter, 594.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lichak, D. V. (2011). Uzghodzhennia pryvatnykh i publichnykh interesiv u sferi hospodarskoi diyalnosti (na prykladi derzhavnoi pidtrymky subiektiv hospodariuvannia). Nashe pravo, 2, 108.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ushinskiy, K. D. (1948). O kameral'nom obrazovanii. Vol. 1. Moscow-Leningrad, 210–215.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bezukh, O. V. (2013). Teoretychni problemy pravovoho rehuliuvannia vidnosyn ekonomichnoi konkurentsiyi. Kyiv: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 164.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Vinnyk, O. M. (2004). Teoretychni aspekty pravovoho zabezpechennia realizatsiyi publichnykh i pryvatnykh interesiv v hospodarskykh tova-rystvakh. Kyiv, 711.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Grinberg, T. (1991). Predislovie k kn.: V. P. Nikolaev. Vvedenie v rynochnuyu ekonomiku stroitel'stva. Kyiv: Budіvel'nik, 6–7.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dobrovolska, V. V. (2007). Pravovi zasady derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diyalnosti. Оdessa: ОНЮА, 15.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Amato, G. (1997). Antitrust and the bounds of Power. Oxford, UK: Hart Publishing, 2–3.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kratko, I. (1996). Gosudarstvennoe regulirovanie predprinimatel'skoy deyatel'nosti v Rossiyskoy imperii. Problemy teorii i praktiki upravleniya, 5, 124.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ekonomika (1999). Moscow: Izd-vo «Shchit-M», 203.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Vinnyk, O. M. (2006). Hospodarske pravo. Kyiv: Atika, 36.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Demchenko, S. F. (2010). Teoretyko-metodolohichni zasady efektyvnosti hospodarskoho sudochynstva. Kyiv: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 418.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kostenko, O. M. (2006). Konstytutsiya i idealohiya: problema spivvidnoshennia. Konstytutsiyni zasady derzhavotvorennia i pravotvorennia v Ukraini: problemy teoriyi i praktyky, 88–89.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dovhert, A. S. (2007). Diya pryntsypu verkhovenstva prava u sferi pryvatnoho prava. Universytetski naukovi zapysky, 2, 83–89. Available at: http://univer.km.ua/visnyk/1289.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tatsiy, V. Ya. (2005). Metodolohichni problemy pravovoi nauky na suchasnomu etapi derzhavotvorennia. Pravova derzhava, 16, 16–21.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rishennia Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiynym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrainy (konstytutsiynosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia) vid 2 lystopada 2004 roku No. 15-rp/2004.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pisenko, K. (2008). O konkurencii, nepravednom bogatstve i Pravoslavii. Chelovek i zakon, 4, 95–110.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tuzov, D. V. (2010). Paradoksal'nost' sushchestvovaniya moral'nyh aspektov rynochnoy ekonomiki v sovremennom postindustrial'nom obshchestve. Tyumen', 216.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Eremenko, V. I. (1991). Zakonodatel'stvo o presechenii nedobrosovestnoy konkurencii kapitalisticheskih stran. Moscow: «VINITI», 316.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pokrovskiy, I. A. (1998). Osnovnye problemy grazhdanskogo prava. Moscow: Statut, 516.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zeller, B. Good faith – The Scarlet Pimpernel of the CISG. Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/zeller2.html</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bogdanova, E. E. (2010). Dobrosovestnost' i pravo na zashchitu v dogovornyh otnosheniyah. Moscow: Zakon i pravo. YUNITI, 299.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Slivickiy, V. I. (2005). Pravo na chestnoe k sebe otnoshenie (iz urokov zapadnoevropeyskoy grazhdansko-pravovoy zhizni). Sbornik statey po grazhdanskomu i torgovomu pravu. Pamyati prof. G. F. Shershenevicha. Moscow, 489.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Prymak, V. D. (2008). Vyna i dobrosovisnist u tsyvilnomu pravi. Kyiv: Yurinkom Inter, 248–251.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Gribanov, V. P. (2001). Predely osushchestvleniya i zashchity grazhdanskih prav. Moscow: Statut, 21–23.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Luk'yanenko, M. F. (2010). Ocenochnye ponyatiya grazhdansko-go prava: razumnost', dobrosovestnost', sushchestvennost'. Moscow: Statut, 432.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Melnychenko, O. I. (2004). Tsilisna systema zakhystu konkurentsiyi. Konkurentsiya. Visnyk Antymonopolnoho komitetu Ukrainy.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Yavorskyi, Ya. (2004). Konkurentsiyne zakonodavstvo Yevropeiskoho Soiuzu. Pravo Ukrainy, 1, 50–52.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kopieliev, I. Yu. (2010). Konkurentsiine zakonodavstvo Ukrainy v systemi ekonomichnoi bezpeky pervynnoi lanky hospodariuvannia. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 3, 330–336.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bila, L. R. (1995). Administrativnaya otvetstvennost' za narushenie antimonopol'nogo zakonodatel'stva Ukrainy. Odessa, 175.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Korchak, N. M. (1996). Pravovi pytannia antymonopolnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diyalnosti v Ukraini. Kyiv, 19.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tuisk, I. I. (2003). Antymonopolni pravookhoroni zasoby. Donetsk, 19.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Shumilo, I. A. (2001). Vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro zakhyst konkurentsiyi. Donetsk, 18.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mamutov, V. K. (1996). Rol' antimonopol'nokonkurentnogo zakonodatel'stva. Gosudarstvo i pravo, 8, 49–51.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Androshchuk, H. O., Shkliar, S. V. (2012). Konkurentne pravo: zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi. Kyiv: Yustinian, 472.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Eliash, K. (1990). Nedobrosovestnaya konkurenciya i ee pravovaya reglamentacіya. Referativniy zhurnal. Seriya 11 «Pravo i filosofiya», 6, 79.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bakalinska, O. O. (2003). Zakhyst ekonomichnoi konkurentsiyi: orhanizatsiyno-pravovi zasady derzhavnoho upravlinnia. Kyiv, 216.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Eremenko, V. I. (2001). Pravovoe regulirovanie konkurentnyh otnosheniy v Rossii i za rubezhom. Moscow: MGU im. M. V. Lomonosova, 115–117.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Deklaratsiya pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy (1990). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, No. 31. St. 429.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro ekonomichnu samostiynist Ukrainskoi RSR: Zakon Ukrainy (1990). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, No. 34. St. 499.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro obmezhennia monopolizmu ta nedopushchennia nedobrosovisnoi konkurentsiyi u pidpryiemnytskiy diyalnosti: Zakon Ukrainy (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No. 21. St. 296.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro Antymonopolnyi komitet Ukrainy: Zakon Ukrainy (1993). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No. 50. St. 472.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi: Zakon Ukrainy (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No. 36. St. 164.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Znamenskiy, G. L. (2012). Problemy parallel'noy kodifikacii grazhdanskogo i hozyaystvennogo zakonodatel'stva. Novoe hozyaystvennoe pravo. Izbrannye trudy. Kiev: Yurinkom Inter, 300–316.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro ratyfikatsiyu Protokolu pro vstup Ukrainy do Svitovoi orhanizatsiyi torhivli: Zakon Ukrainy vid 10.04.2008 No. 250-VI. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/250-17</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zakon Ukrainy «Pro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony» (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No. 40. St. 2021.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014 (Ra-tyfikovana 16.09.2014 r.) (2014). Ofitsiynyi visnyk, 1 (75), 83. St. 2125.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Smyrnova, K. (2015). «Klauzula pro konkurentsiyu» v Uhodi pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu ta YeS. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya mizhnarodni vidnosyny, 36, 35–49.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Propozytsiyi do napriamiv vykonannia Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony, yak elementu Natsionalnoi prohramy implementatsiyi Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu ta YeS. Available at: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rehlament Komisiyi (YeS) No. 330/2010 vid 20 kvitnia 2010 pro zasto-suvannia punktu 3 statti 101 Dohovoru pro funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu do katehoriyi vertykalnykh uhod ta uzghodzhenykh diyi.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Commission Regulation No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0316</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pytannia rozvytku konkurentsiyi v Uhodi pro asotsiatsiyu. Yurydychna hazeta online. Available at: http://yur-gazeta.com/publications/prac-tice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/pitannya-rozvitku-konkurenciyi- v-ugodi-pro-asociaciyu.html</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hrabovskyi, V. (2017). Konkurentsiya v uhodi pro asotsiatsiyu z YeS: shcho zrobleno i choho chekaty. Vzglyad yurista. Yuridicheskiy blog kompanii Jurimex. Available at: http://jurblog.com.ua/2017/05/konkurentsiya-v-ugodi-pro-asotsiatsiyu-z-es-scho-zrobleno-i-chogo-chekati/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Vneseni zminy v konkurentne zakonodavstvo, v chastyni podannia zaiav/sprav pro kontsentratsiyu (2017). Dvanadtsiatyi informatsiinyi daidzhest AMK Ukrainy, 12. Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/132575;jsessionid=7F2F9C9F662763A19708F8AA4E4BB10B.app1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ohliady OESR zakonodavstva i polityky u sferi zabezpechennia konkurentsiyi. Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133482&amp;schema=main</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 No. 1555-VII (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), No. 34, St. 1173.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rekomendatsiyni roziasnennia vid 16.02.2016 r. No. 6-rr «Shchodo zastosuvannia polozhen chastyn druhoi, piatoi ta shostoi statti 52 Zakonu Ukrainy «Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsiyi», chastyn pershoi ta druhoi statti 21 Zakonu Ukrainy «Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi». Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/121390</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Harris, O'Boyleand Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (1995).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kars-Frisk, M. Stat'ya 1 Protokola 1 EKPCH. Pravo na zashchitu sobst-vennosti. Available at: http://ipcentre.narod.ru/11-10.htm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Case of Sporrong and Lonnrothv. Sweden. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_098</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Case of societe stenuit v France (Application No. 11598/85). Available at: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&amp;id =001-57760&amp;filename=001-57760.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">eng</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">International movement of production factors</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">national economic interests</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">small open economics</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">regulatory policy</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">global imbalances</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">international capital movement</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">liberalization of international capital transfer</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200603221819.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3874439</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-9089-7223</subfield>
  <subfield code="a">Liudmyla Kudyrko</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="a">Volodymyr Onischenko</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2346-0435</subfield>
  <subfield code="a">Yuliia Konrad</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-7285-9549</subfield>
  <subfield code="a">Liliia Samsonova</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1678-4044</subfield>
  <subfield code="a">Oksana Losheniuk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-0513-705X</subfield>
  <subfield code="a">Nataliia Kalyuzhna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-3117-3281</subfield>
  <subfield code="a">Tetiana Lositska</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="a">Volodymyr Storozhchuk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1861-1155</subfield>
  <subfield code="a">Yuliia Vorobey</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7153-8674</subfield>
  <subfield code="a">Kyrylo Kasianok</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="a">Кateryna Puhachevska</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="a">Yurii Melnyk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1092-0914</subfield>
  <subfield code="a">Olha Bakalinska</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">4453708</subfield>
  <subfield code="z">md5:5817d9507cea8088e5b56a2d8783f4a3</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3874439/files/Global Determinants of International Movement of Production Factors.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-12-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3874439</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="a">Tetiana Melnyk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Scientific research is devoted to current problems of the influence of globalization on changes in the international movement of production factors in the 21st century. Considerable attention is focused on the economic, legal and institutional aspects of the transformation of the international movement of capital and labor in modern conditions, taking into account the need to apply an integrated interdisciplinary approach to identify new phenomena and processes that occur in the global economic environment The state and trends of development in the organization of global production, investment and marketing in the context of destabilizing phenomena in the global economy, the strengthening of non-protectionist appeals in the world avant-garde countries to return production to the national territory and the exacerbation of social and economic problems caused by international migration are revealed.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The authors are looking for answers to difficult questions about the opportunities for small open economies to be attracted to global value chains through the format of investment and contractual relations, to increase the level of localization of international and national production through import substitution, to optimize the taxation of entrepreneurial activities in a liberalized international capital transfer,&amp;nbsp;transform the national regulatory policy as a mechanism that ensures the possibility of taking into account the imperatives of globalization and contributes&amp;nbsp;to the protection of national economic interests, ensure the development of fair competition as a prerequisite for the country&amp;rsquo;s integration into world economic processes.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">434</subfield>
  <subfield code="b">Scientific Route OÜ</subfield>
  <subfield code="a">Tallinn, Estonia</subfield>
  <subfield code="z">ISBN 978-9949-7316-6-4 (Hardback) ISBN 978-9949-7316-7-1 (eBook)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.21303/978-9949-7316-7-1</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
25
22
views
downloads
Views 25
Downloads 22
Data volume 98.0 MB
Unique views 19
Unique downloads 19

Share

Cite as