Software Open Access

E-Cell System version 4

Kaizu, Kazunari; Nishida, Kozo; Sakamoto, Yuki; Kato, Suguru; Niina, Toru; Nishida, Naoki; Aota, Naohiro; Koizumi, Moriyoshi; Takahashi, Koichi


BibTeX Export

@software{kaizu_kazunari_2020_3865614,
 author    = {Kaizu, Kazunari and
         Nishida, Kozo and
         Sakamoto, Yuki and
         Kato, Suguru and
         Niina, Toru and
         Nishida, Naoki and
         Aota, Naohiro and
         Koizumi, Moriyoshi and
         Takahashi, Koichi},
 title    = {E-Cell System version 4},
 month    = may,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {v2.1.0b2},
 doi     = {10.5281/zenodo.3865614},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3865614}
}
498
147
views
downloads
All versions This version
Views 49855
Downloads 1474
Data volume 952.4 MB3.0 MB
Unique views 43050
Unique downloads 314

Share

Cite as