Other Open Access

Zlatá cesta open access na UK: možnosti financování publikačních poplatků a slevy pro autory UK

Grofová, Šárka


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3787009</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Grofová, Šárka</creatorName>
   <givenName>Šárka</givenName>
   <familyName>Grofová</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4423-7002</nameIdentifier>
   <affiliation>Charles University</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Zlatá cesta open access na UK: možnosti financování publikačních poplatků a slevy pro autory UK</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>open access</subject>
  <subject>article processing charges</subject>
  <subject>gold open access</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-05-05</date>
 </dates>
 <language>cs</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Other"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3787009</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3787008</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/ossc</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Informačn&amp;iacute; let&amp;aacute;k o možnostech financov&amp;aacute;n&amp;iacute; publikov&amp;aacute;n&amp;iacute; v režimu open access na Univerzitě Karlově a přehled slev na publikačn&amp;iacute; poplatky u vybran&amp;yacute;ch vydavatelů. K dispozici je verze pro webov&amp;eacute; rozhran&amp;iacute; a pro tisk.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
426
344
views
downloads
All versions This version
Views 426426
Downloads 344344
Data volume 1.2 GB1.2 GB
Unique views 364364
Unique downloads 290290

Share

Cite as