Software Open Access

NeckSense: A Multi-Sensor Necklace for Detecting Eating Activities in Free-Living Conditions (Data and Code)

Shibo Zhang; Yuqi Zhao; Dzung Tri Nguyen; Runsheng Xu; Sougata Sen; Josiah Hester; Nabil Alshurafa


BibTeX Export

@software{shibo_zhang_2020_3774395,
 author    = {Shibo Zhang and
         Yuqi Zhao and
         Dzung Tri Nguyen and
         Runsheng Xu and
         Sougata Sen and
         Josiah Hester and
         Nabil Alshurafa},
 title    = {{NeckSense: A Multi-Sensor Necklace for Detecting 
          Eating Activities in Free-Living Conditions (Data
          and Code)}},
 month    = jul,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {1.0},
 doi     = {10.5281/zenodo.3774395},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3774395}
}
196
56
views
downloads
All versions This version
Views 196196
Downloads 5656
Data volume 147.5 GB147.5 GB
Unique views 168168
Unique downloads 3939

Share

Cite as