Project deliverable Open Access

Sada nástrojů pro školení učitelů

Scheuer, Claude; Heck, Sandra

Project leader(s)
Gerlach, Erin
Project manager(s)
Sallen, Jeffrey
Project member(s)
Vlček, Petr; Vrbas, Jaroslav

V rámci projektu BMC-EU (Základní pohybové kompetence v Evropě) byla vyvinuta sada nástrojů pro školení učitelů, skládající se z koncepce školení učitelů a doprovodné uživatelské příručky (intelektuální výstup BMC-EU 4) za účelem podpory implementace modulární podpůrné sady nástrojů na základě konceptu základních pohybových kompetencí (intelektuální výstup BMC-EU 3; Scheuer & Heck, 2020). Cílem této podpůrné sady nástrojů je zavedení do praxe především na úrovni pravidelných hodin tělesné výchovy tak, aby bylo možno začít s přizpůsobováním obsahu a metod výuky tělesné výchovy.

Sada nástrojů pro školení učitelů obsahuje materiály pro realizaci školení rozdělené do teoretické a praktické části. V první části jsou učitelé seznámeni s konceptem MOBAK, měřením, testovacím postupem, zpracováním a vyhodnocováním dat a s interpretací výsledků testů. Ve druhé části se naučí, jak dospět od diagnostiky základních pohybových kompetencí studentů a od silných a slabých stránek identifikovaných při hodnocení k tomu, jak konkrétně zasáhnout pomocí podpůrného rámce MOBAK a doprovodných podpůrných materiálů ve formě modulární podpůrné sady nástrojů, která je připravena k zavádění do praxe v konkrétních vzdělávacích situacích za účelem podpory studentů s dalšími potřebami v základních pohybových kompetencích.

Vzhledem k tomu, že sada nástrojů pro školení učitelů má za cíl podporovat a usnadňovat implementaci Modulární podpůrné sady pro učitele (Scheuer & Heck, 2020) založenou na konceptu a měření MOBAK (Herrmann, 2018), v celém tomto dokumentu se na podpůrnou sadu nástrojů a na testovací příručku MOBAK odkazuje.

Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP
Files (1.1 MB)
Name Size
Scheuer+Heck_2020_Teacher training toolkit_CZECH.pdf
md5:e697c6bbc2bf023ef50542dd82ea8b19
1.1 MB Download
36
21
views
downloads
All versions This version
Views 3636
Downloads 2121
Data volume 24.0 MB24.0 MB
Unique views 3535
Unique downloads 2020

Share

Cite as