Project deliverable Open Access

Nástroj pre školenie učiteľov

Scheuer, Claude; Heck, Sandra


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:contributor>Gerlach, Erin</dc:contributor>
 <dc:contributor>Sallen, Jeffrey</dc:contributor>
 <dc:contributor>Masarykova, Dana</dc:contributor>
 <dc:contributor>Labudova, Jana</dc:contributor>
 <dc:creator>Scheuer, Claude</dc:creator>
 <dc:creator>Heck, Sandra</dc:creator>
 <dc:date>2020-04-27</dc:date>
 <dc:description>V rámci projektu BMC-EU (Základné pohybové kompetencie v Európe) bol vytvorený súbor nástrojov odbornej prípravy učiteľov pozostávajúci z koncepcie odbornej prípravy učiteľov so sprievodným návodom na použitie (intelektuálny výstup BMC-EU 4), s cieľom podporiť využitie podporného metodického materiálu na základe koncepcie základných pohybových kompetencií (intelektuálny výstup BMC-EU 3; Scheuer &amp; Heck, 2020). Cieľom tohto podporného materiálu je iniciovať na úrovni pravidelných hodín telesnej a športovej výchovy úpravy týkajúce sa obsahu a metód výučby telesnej a športovej výchovy.

Nástroj pre školenie učiteľov obsahuje materiály na realizáciu školení učiteľov štruktúrovaných v teoretickej a praktickej časti. V prvom kroku sú učitelia oboznámení s koncepciou MOBAK, meraním, testovacím postupom, spracovaním a vyhodnotením údajov, ako aj s interpretáciou výsledkov testov. V druhej časti sa naučia, ako získať informácie z diagnostiky základných pohybových kompetencií žiakov a ich silných a slabých stránok identifikovaných pri hodnotení. Tiež sa naučia pracovať s pomocou podporného rámca MOBAK a sprievodných podporných nástrojov vo forme podpornej metodickej príručky, pripravenej na implementáciu v konkrétnych vzdelávacích situáciách na podporu žiakov s ďalšími potrebami v základných pohybových kompetenciách.

Keďže cieľom súboru nástrojov prípravy učiteľov je podporiť a uľahčiť implementáciu metodickej príručky pre učiteľov (Scheuer &amp; Heck, 2020) založenej na koncepte a meraní MOBAK (Herrmann, 2018), odkaz na podpornú metodickú príručku MOBAK je uvedený v tomto dokumente.</dc:description>
 <dc:description>Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/3770066</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.3770066</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:3770066</dc:identifier>
 <dc:language>slk</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.3770065</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>teacher</dc:subject>
 <dc:subject>children</dc:subject>
 <dc:subject>motor competence</dc:subject>
 <dc:subject>promotion</dc:subject>
 <dc:subject>assessment</dc:subject>
 <dc:title>Nástroj pre školenie učiteľov</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/report</dc:type>
 <dc:type>publication-deliverable</dc:type>
</oai_dc:dc>
63
44
views
downloads
All versions This version
Views 6363
Downloads 4444
Data volume 50.6 MB50.6 MB
Unique views 5959
Unique downloads 3737

Share

Cite as