Journal article Open Access

Wees niet bang om AI te gebruiken

Martijn Kleppe; Jacco van Ossenbruggen


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3752995">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3752995</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3752995"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-7697-5726">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-7697-5726</dct:identifier>
    <foaf:name>Martijn Kleppe</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>KB, National Library of the Netherlands</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-7748-4715">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-7748-4715</dct:identifier>
    <foaf:name>Jacco van Ossenbruggen</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Centrum Wiskunde &amp; Informatica (CWI)</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Wees niet bang om AI te gebruiken</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dcat:keyword>artificial intelligence, library, GLAM, kunstmatige intelligentie, AI,</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-04-13</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3752995"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3752995</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3752994"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/kbnl"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Heb geen angst&amp;nbsp;voor kunstmatige intelligentie. Dat bepleiten Martijn Kleppe en Jacco van Ossenbruggen. Experimenteer als erfgoedsector met AI en leer erover. En onderschat vooral niet wat voor belangrijke spelers informatieprofessionals zelf zijn in het steeds groter wordende AI-veld.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gepubliceerd in Informatie Professional 3 (2020), pagina 20-21&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3752995">https://doi.org/10.5281/zenodo.3752995</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>2582252</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3752995/files/Kleppe &amp; Ossenbruggen - Wees niet bang om AI te gebruiken IP03-2020.pdf">https://zenodo.org/record/3752995/files/Kleppe &amp; Ossenbruggen - Wees niet bang om AI te gebruiken IP03-2020.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
473
316
views
downloads
All versions This version
Views 473473
Downloads 316316
Data volume 816.0 MB816.0 MB
Unique views 428428
Unique downloads 287287

Share

Cite as