Report Open Access

Metodologia tworzenia czasowo-przestrzennych baz danych dla rozwoju osadnictwa oraz podziałów terytorialnych

Bogumił SZADY


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3751266</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Bogumił SZADY</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0059-5596</nameIdentifier>
   <affiliation>Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Metodologia tworzenia czasowo-przestrzennych baz danych dla rozwoju osadnictwa oraz podziałów terytorialnych</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>ontology</subject>
  <subject>historical GIS</subject>
  <subject>spatio-temporal databases</subject>
  <subject>administrative units</subject>
  <subject>settlement history</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-04-14</date>
 </dates>
 <language>pl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3751266</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3751265</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Methodology for building spatio-temporal databases of settlement development and territorial divisions&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
233
558
views
downloads
All versions This version
Views 233233
Downloads 558558
Data volume 29.2 GB29.2 GB
Unique views 207207
Unique downloads 463463

Share

Cite as