Project deliverable Open Access

Podporný metodický materiál pre učiteľov

Scheuer, Claude; Heck, Sandra


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:contributor>Gerlach, Erin</dc:contributor>
 <dc:contributor>Sallen, Jeffrey</dc:contributor>
 <dc:contributor>Masarykova, Dana</dc:contributor>
 <dc:contributor>Labudova, Jana</dc:contributor>
 <dc:creator>Scheuer, Claude</dc:creator>
 <dc:creator>Heck, Sandra</dc:creator>
 <dc:date>2020-04-14</dc:date>
 <dc:description>V rámci projektu BMC-EU (Základné pohybové kompetencie v Európe) bol v prvej fáze projektu na základe koncepcie základných pohybových kompetencií a výsledkov zberu údajov vypracovaný podporný rámec a modulárny podporný súbor nástrojov ako súčasť intelektuálneho výstupu 3. Cieľom tohto súboru nástrojov je implementovať najmä na úrovni pravidelných hodín telesnej výchovy úpravy týkajúce sa obsahu a metód výučby telesnej výchovy.

V prvom kroku sa vyvinul podporný rámec na získanie diagnostiky základných pohybových kompetencií detí a žiakov a silných a slabých stránok identifikovaných pri hodnotení až po konkrétne zásahy. Na základe tohto rámca boli vyvinuté podporné materiály vo forme modulárnej podpornej súpravy nástrojov, pripravené na implementáciu v konkrétnych vzdelávacích situáciách na podporu študentov s ďalšími potrebami v základných pohybových kompetenciách.

Modulárna podporná sada nástrojov obsahuje pokyny na interpretáciu výsledkov testov MOBAK (Motorische Basiskompetenzen; nemčina pre základné motorické kompetencie), podporný rámec MOBAK, glosár, ako aj modulárnu podpornú sadu nástrojov s materiálmi pre učiteľov telesnej výchovy vo forme MOBAK, karty opisu úloh a karty aktivít MOBAK založené na princípoch variácie a na prístupe orientovanom na kompetencie.</dc:description>
 <dc:description>Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/3750949</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.3750949</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:3750949</dc:identifier>
 <dc:language>slk</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.3750948</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>motor competence</dc:subject>
 <dc:subject>support toolkit</dc:subject>
 <dc:subject>children</dc:subject>
 <dc:subject>teacher</dc:subject>
 <dc:subject>promotion</dc:subject>
 <dc:subject>assessment</dc:subject>
 <dc:title>Podporný metodický materiál pre učiteľov</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/report</dc:type>
 <dc:type>publication-deliverable</dc:type>
</oai_dc:dc>
233
176
views
downloads
All versions This version
Views 233233
Downloads 176176
Data volume 357.9 MB357.9 MB
Unique views 216216
Unique downloads 168168

Share

Cite as