Journal article Open Access

Crimen y cambio climático: una mirada desde la Criminología verde

Esteban Morelle Hungría


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">glg</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Green crime</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Green Criminology</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Climate change</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Climate crisis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Crime verde</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Crimen verde</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Criminoloxía verde</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Criminología verde</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Cambio climático</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Crise climática</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Crisis climática</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200412082016.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3748704</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">148420</subfield>
  <subfield code="z">md5:f507ec9436b47224afc8dd8aab03c520</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3748704/files/Crimen y cambio climatico: una mirada desde la Criminologia verde.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-04-11</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-04-11</subfield>
  <subfield code="b">Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra / Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar</subfield>
  <subfield code="a">Pontevedra</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3748704</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">11-25</subfield>
  <subfield code="n">2019</subfield>
  <subfield code="p">Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas</subfield>
  <subfield code="v">2</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Universitat de les Illes Balears</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-5149-1792</subfield>
  <subfield code="a">Esteban Morelle Hungría</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Crimen y cambio climático: una mirada desde la Criminología verde</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Abstract: &lt;/strong&gt;With this article I want to make a contribution to Green Criminology and highlight the potential of this criminological perspective to confront one of the main problems on the planet: climate change. We enter the &amp;ldquo;green&amp;rdquo; world of science that analyzes criminal phenomena, we will see how from a critical point of view and taking into account factors that address other areas of knowledge, a position is set that can shed light on much of the effects of climate change. Aspects such as the scope of application of these positions and the climatic emergency are analyzed from a criminological perspective to establish the link between crime and climate change.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;---&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Resumo: &lt;/strong&gt;Con este artigo quero facer unha aportaci&amp;oacute;n &amp;aacute; Criminolox&amp;iacute;a verde e resaltar o potencial desta perspectiva criminol&amp;oacute;xica para confrontar un dos principais problemas do planeta: o cambio clim&amp;aacute;tico. Introduc&amp;iacute;monos no mundo &amp;ldquo;verde&amp;rdquo; da ciencia que analiza os fen&amp;oacute;menos criminais, veremos como dende un punto de vista cr&amp;iacute;tico e tendo en conta factores que abordan outras &amp;aacute;reas de co&amp;ntilde;ecemento, config&amp;uacute;rase un posicionamento que pode botar luz sobre grande parte dos efectos do cambio clim&amp;aacute;tico. Anal&amp;iacute;zanse, aspectos como o &amp;aacute;mbito de aplicaci&amp;oacute;n destes posicionamentos e a emerxencia clim&amp;aacute;tica dende unha perspectiva criminol&amp;oacute;xica para establecer a vinculaci&amp;oacute;n que pode existir entre crime e cambio clim&amp;aacute;tico.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;---&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Resumen: &lt;/strong&gt;Con este art&amp;iacute;culo quiero hacer una aportaci&amp;oacute;n a la Criminolog&amp;iacute;a verde y resaltar el potencial de esta perspectiva criminol&amp;oacute;gica para confrontar uno de los principales problemas del planeta: el cambio clim&amp;aacute;tico. Nos introducimos en el mundo &amp;ldquo;verde&amp;rdquo; de la ciencia que analiza los fen&amp;oacute;menos criminales, veremos como desde un punto de vista cr&amp;iacute;tico y teniendo en cuenta factores que abordan otras &amp;aacute;reas de conocimiento, se configura un posicionamiento que puede arrojar luz sobre gran parte de los efectos del cambio clim&amp;aacute;tico. Se analizan, aspectos como el &amp;aacute;mbito de aplicaci&amp;oacute;n de estos posicionamientos y la emergencia clim&amp;aacute;tica desde una perspectiva criminol&amp;oacute;gica para establecer la vinculaci&amp;oacute;n que puede existir entre crimen y cambio clim&amp;aacute;tico.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">issn</subfield>
  <subfield code="i">isIdenticalTo</subfield>
  <subfield code="a">2659-3416</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3748703</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3748704</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
367
316
views
downloads
All versions This version
Views 367367
Downloads 316316
Data volume 46.9 MB46.9 MB
Unique views 332332
Unique downloads 289289

Share

Cite as