Journal article Open Access

Crimen y cambio climático: una mirada desde la Criminología verde

Esteban Morelle Hungría


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Esteban Morelle Hungría</dc:creator>
 <dc:date>2020-04-11</dc:date>
 <dc:description>Abstract: With this article I want to make a contribution to Green Criminology and highlight the potential of this criminological perspective to confront one of the main problems on the planet: climate change. We enter the “green” world of science that analyzes criminal phenomena, we will see how from a critical point of view and taking into account factors that address other areas of knowledge, a position is set that can shed light on much of the effects of climate change. Aspects such as the scope of application of these positions and the climatic emergency are analyzed from a criminological perspective to establish the link between crime and climate change.

---

Resumo: Con este artigo quero facer unha aportación á Criminoloxía verde e resaltar o potencial desta perspectiva criminolóxica para confrontar un dos principais problemas do planeta: o cambio climático. Introducímonos no mundo “verde” da ciencia que analiza os fenómenos criminais, veremos como dende un punto de vista crítico e tendo en conta factores que abordan outras áreas de coñecemento, configúrase un posicionamento que pode botar luz sobre grande parte dos efectos do cambio climático. Analízanse, aspectos como o ámbito de aplicación destes posicionamentos e a emerxencia climática dende unha perspectiva criminolóxica para establecer a vinculación que pode existir entre crime e cambio climático.

---

Resumen: Con este artículo quiero hacer una aportación a la Criminología verde y resaltar el potencial de esta perspectiva criminológica para confrontar uno de los principales problemas del planeta: el cambio climático. Nos introducimos en el mundo “verde” de la ciencia que analiza los fenómenos criminales, veremos como desde un punto de vista crítico y teniendo en cuenta factores que abordan otras áreas de conocimiento, se configura un posicionamiento que puede arrojar luz sobre gran parte de los efectos del cambio climático. Se analizan, aspectos como el ámbito de aplicación de estos posicionamientos y la emergencia climática desde una perspectiva criminológica para establecer la vinculación que puede existir entre crimen y cambio climático.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/3748704</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.3748704</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:3748704</dc:identifier>
 <dc:language>glg</dc:language>
 <dc:publisher>Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra / Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar</dc:publisher>
 <dc:relation>issn:2659-3416</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.3748703</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:source>Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas 2(2019) 11-25</dc:source>
 <dc:subject>Green crime</dc:subject>
 <dc:subject>Green Criminology</dc:subject>
 <dc:subject>Climate change</dc:subject>
 <dc:subject>Climate crisis</dc:subject>
 <dc:subject>Crime verde</dc:subject>
 <dc:subject>Crimen verde</dc:subject>
 <dc:subject>Criminoloxía verde</dc:subject>
 <dc:subject>Criminología verde</dc:subject>
 <dc:subject>Cambio climático</dc:subject>
 <dc:subject>Crise climática</dc:subject>
 <dc:subject>Crisis climática</dc:subject>
 <dc:title>Crimen y cambio climático: una mirada desde la Criminología verde</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
367
316
views
downloads
All versions This version
Views 367367
Downloads 316316
Data volume 46.9 MB46.9 MB
Unique views 332332
Unique downloads 289289

Share

Cite as