Presentation Open Access

Prikaz i analiza izmerenih podataka

Miljković, Nadica


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "srp", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Serbian"
 }, 
 "description": "<p>Prezentacija za ve\u017ebu u kojoj je prikazan primer projekta u kome je sastavljen protokol, meren signal i izvr&scaron;ena odgovaraju\u0107a analiza signala. Potom, prezentacija sadr\u017ei i podsetnik koji se odnosi na obradu ponovljenih merenja i metode ra\u010dunanja i prikaza merne nesigurnosti, kao i kratak pregled metoda za analizu biosignala. Ova prezentacija predstavlja deo materijala koji se koriste za ve\u017ebu na predmetu Klini\u010dko in\u017eenjerstvo (<a href=\"http://automatika.etf.rs/sr/13e054kli\">http://automatika.etf.rs/sr/13e054kli</a>) koji se dr\u017ei studentkinjama i studentima Elektrotehni\u010dkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (<a href=\"https://www.etf.bg.ac.rs/\">https://www.etf.bg.ac.rs/</a>).</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Univerzitet u Beogradu - Elektrotehni\u010dki fakultet", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-3933-6076", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Miljkovi\u0107, Nadica"
  }
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/3748330", 
 "datePublished": "2020-04-11", 
 "version": "2020", 
 "keywords": [
  "klini\u010dko in\u017eenjerstvo", 
  "biomedicinsko in\u017eenjerstvo", 
  "elektri\u010dna merenja", 
  "merenje biosignala", 
  "analiza signala", 
  "prikaz rezultata", 
  "interpolacija"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3748330", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3748330", 
 "@type": "PresentationDigitalDocument", 
 "name": "Prikaz i analiza izmerenih podataka"
}
56
42
views
downloads
All versions This version
Views 5656
Downloads 4242
Data volume 147.2 MB147.2 MB
Unique views 4545
Unique downloads 4242

Share

Cite as