Presentation Open Access

Prikaz i analiza izmerenih podataka

Miljković, Nadica


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3748330</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Miljković, Nadica</creatorName>
   <givenName>Nadica</givenName>
   <familyName>Miljković</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-3933-6076</nameIdentifier>
   <affiliation>Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Prikaz i analiza izmerenih podataka</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>kliničko inženjerstvo</subject>
  <subject>biomedicinsko inženjerstvo</subject>
  <subject>električna merenja</subject>
  <subject>merenje biosignala</subject>
  <subject>analiza signala</subject>
  <subject>prikaz rezultata</subject>
  <subject>interpolacija</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-04-11</date>
 </dates>
 <language>sr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Presentation</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3748330</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3748329</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/kli_etf</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>2020</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Prezentacija za vežbu u kojoj je prikazan primer projekta u kome je sastavljen protokol, meren signal i izvr&amp;scaron;ena odgovarajuća analiza signala. Potom, prezentacija sadrži i podsetnik koji se odnosi na obradu ponovljenih merenja i metode računanja i prikaza merne nesigurnosti, kao i kratak pregled metoda za analizu biosignala. Ova prezentacija predstavlja deo materijala koji se koriste za vežbu na predmetu Kliničko inženjerstvo (&lt;a href="http://automatika.etf.rs/sr/13e054kli"&gt;http://automatika.etf.rs/sr/13e054kli&lt;/a&gt;) koji se drži studentkinjama i studentima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (&lt;a href="https://www.etf.bg.ac.rs/"&gt;https://www.etf.bg.ac.rs/&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
56
42
views
downloads
All versions This version
Views 5656
Downloads 4242
Data volume 147.2 MB147.2 MB
Unique views 4545
Unique downloads 4242

Share

Cite as