Presentation Open Access

Prikaz i analiza izmerenih podataka

Miljković, Nadica

Prezentacija za vežbu u kojoj je prikazan primer projekta u kome je sastavljen protokol, meren signal i izvršena odgovarajuća analiza signala. Potom, prezentacija sadrži i podsetnik koji se odnosi na obradu ponovljenih merenja i metode računanja i prikaza merne nesigurnosti, kao i kratak pregled metoda za analizu biosignala. Ova prezentacija predstavlja deo materijala koji se koriste za vežbu na predmetu Kliničko inženjerstvo (http://automatika.etf.rs/sr/13e054kli) koji se drži studentkinjama i studentima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (https://www.etf.bg.ac.rs/).

Files (3.5 MB)
Name Size
KLI2020 - Prikaz i analiza izmerenih podataka.pdf
md5:2809ee22c479f393277488039396c81d
3.5 MB Download
39
35
views
downloads
All versions This version
Views 3939
Downloads 3535
Data volume 122.7 MB122.7 MB
Unique views 3636
Unique downloads 3535

Share

Cite as