Conference paper Open Access

Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v križno lepljenem lesu

Boris Azinović; Erik Serrano; Miha Kramar; Tomaž Pazlar


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">slv</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">križno lepljen les, konstrukcijski spoji, vlepljene palice, natezni preizkus</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200410202015.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3747291</controlfield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="d">18-19 November 2018</subfield>
  <subfield code="g">40. SDGK</subfield>
  <subfield code="a">40. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, november 2018</subfield>
  <subfield code="c">Bled, Slovenija</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Lund University</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-5333-0682</subfield>
  <subfield code="a">Erik Serrano</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Slovenian National Building and Civil Engineering Institute</subfield>
  <subfield code="a">Miha Kramar</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Slovenian National Building and Civil Engineering Institute</subfield>
  <subfield code="a">Tomaž Pazlar</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1099327</subfield>
  <subfield code="z">md5:53f748a098b15b84364c5a1144a9781d</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3747291/files/SDGK_Azinović_et_al - FINAL.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="y">Conference website</subfield>
  <subfield code="u">http://www.sdgk.si/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-11-19</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-innorenew</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3747291</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Slovenian National Building and Civil Engineering Institute</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1810-5957</subfield>
  <subfield code="a">Boris Azinović</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v križno lepljenem lesu</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-innorenew</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="536" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">739574</subfield>
  <subfield code="a">Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Vlepljene palice predstavljajo zanimivo re&amp;scaron;itev stikovanja nosilnih lesenih elementov, s &amp;scaron;tevilnimi&lt;br&gt;
ugodnimi lastnostmi kot so visoka nosilnost, dobra požarna odpornost, prilagodljivost z&lt;br&gt;
arhitekturnega vidika, idr. Kljub &amp;scaron;tevilnim prednostim, je uporaba vlepljenih palic v praksi relativno&lt;br&gt;
omejena. Uporablja se le v posebnih primerih za stikovanje masivnega ali lepljenega lesa. V&lt;br&gt;
prispevku je podrobno predstavljena možnost uporabe vlepljenih palic za stikovanje panelov iz&lt;br&gt;
križno lepljenega lesa (angl. Cross Laminated Timber, kraj&amp;scaron;e CLT). Stikovanje CLT elementov z&lt;br&gt;
vlepljenimi palicami je &amp;scaron;e razmeroma neraziskano in se v praksi &amp;scaron;e ne uporablja. V raziskavi je bilo&lt;br&gt;
izvedenih 60 preskusov, pri čemer se je preizkusilo različne sidrne dolžine vlepljenih palic (80 do&lt;br&gt;
400 mm), premere palic (16 do 24 mm) ter položaje palice glede na smer lesnih vlaken (vzporedno&lt;br&gt;
in pravokotno). Preskusi so pokazali različne poru&amp;scaron;ne mehanizme in drugačen odziv kot pri&lt;br&gt;
primerljivih spojih vlepljenih palic v masivnem in klasičnem lepljenem lameliranem lesu (t.j. zdrs&lt;br&gt;
med sloji CLT), kar lahko pomeni, da ima spoj tudi bistveno nižjo nosilnost.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3747290</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3747291</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
</record>
19
21
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 2121
Data volume 23.1 MB23.1 MB
Unique views 1414
Unique downloads 1919

Share

Cite as