Conference paper Open Access

Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v križno lepljenem lesu

Boris Azinović; Erik Serrano; Miha Kramar; Tomaž Pazlar


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "slv", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Slovenian"
 }, 
 "description": "<p>Vlepljene palice predstavljajo zanimivo re&scaron;itev stikovanja nosilnih lesenih elementov, s &scaron;tevilnimi<br>\nugodnimi lastnostmi kot so visoka nosilnost, dobra po\u017earna odpornost, prilagodljivost z<br>\narhitekturnega vidika, idr. Kljub &scaron;tevilnim prednostim, je uporaba vlepljenih palic v praksi relativno<br>\nomejena. Uporablja se le v posebnih primerih za stikovanje masivnega ali lepljenega lesa. V<br>\nprispevku je podrobno predstavljena mo\u017enost uporabe vlepljenih palic za stikovanje panelov iz<br>\nkri\u017eno lepljenega lesa (angl. Cross Laminated Timber, kraj&scaron;e CLT). Stikovanje CLT elementov z<br>\nvlepljenimi palicami je &scaron;e razmeroma neraziskano in se v praksi &scaron;e ne uporablja. V raziskavi je bilo<br>\nizvedenih 60 preskusov, pri \u010demer se je preizkusilo razli\u010dne sidrne dol\u017eine vlepljenih palic (80 do<br>\n400 mm), premere palic (16 do 24 mm) ter polo\u017eaje palice glede na smer lesnih vlaken (vzporedno<br>\nin pravokotno). Preskusi so pokazali razli\u010dne poru&scaron;ne mehanizme in druga\u010den odziv kot pri<br>\nprimerljivih spojih vlepljenih palic v masivnem in klasi\u010dnem lepljenem lameliranem lesu (t.j. zdrs<br>\nmed sloji CLT), kar lahko pomeni, da ima spoj tudi bistveno ni\u017ejo nosilnost.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Slovenian National Building and Civil Engineering Institute", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-1810-5957", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Boris Azinovi\u0107"
  }, 
  {
   "affiliation": "Lund University", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-5333-0682", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Erik Serrano"
  }, 
  {
   "affiliation": "Slovenian National Building and Civil Engineering Institute", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Miha Kramar"
  }, 
  {
   "affiliation": "Slovenian National Building and Civil Engineering Institute", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Toma\u017e Pazlar"
  }
 ], 
 "headline": "Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v kri\u017eno lepljenem lesu", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2018-11-19", 
 "url": "https://zenodo.org/record/3747291", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "keywords": [
  "kri\u017eno lepljen les, konstrukcijski spoji, vlepljene palice, natezni preizkus"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3747291", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3747291", 
 "workFeatured": {
  "url": "http://www.sdgk.si/", 
  "alternateName": "40. SDGK", 
  "location": "Bled, Slovenija", 
  "@type": "Event", 
  "name": "40. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, november 2018"
 }, 
 "name": "Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v kri\u017eno lepljenem lesu"
}
19
21
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 2121
Data volume 23.1 MB23.1 MB
Unique views 1414
Unique downloads 1919

Share

Cite as