Conference paper Open Access

Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v križno lepljenem lesu

Boris Azinović; Erik Serrano; Miha Kramar; Tomaž Pazlar


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/ca9e04ae-756c-4821-8de1-b2bdd5f11ab2/SDGK_Azinovi%C4%87_et_al%20-%20FINAL.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:53f748a098b15b84364c5a1144a9781d", 
   "bucket": "ca9e04ae-756c-4821-8de1-b2bdd5f11ab2", 
   "key": "SDGK_Azinovi\u0107_et_al - FINAL.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 1099327
  }
 ], 
 "owners": [
  55473
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3747291", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 19.0, 
  "unique_views": 14.0, 
  "views": 19.0, 
  "version_views": 19.0, 
  "unique_downloads": 19.0, 
  "version_unique_views": 14.0, 
  "volume": 23085867.0, 
  "version_downloads": 21.0, 
  "downloads": 21.0, 
  "version_volume": 23085867.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3747291", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3747290", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/ca9e04ae-756c-4821-8de1-b2bdd5f11ab2", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3747290.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3747291", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3747291", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3747291.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3747291"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3747290", 
 "created": "2020-04-10T09:40:33.529554+00:00", 
 "updated": "2020-04-10T20:20:15.745434+00:00", 
 "conceptrecid": "3747290", 
 "revision": 5, 
 "id": 3747291, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.3747291", 
  "description": "<p>Vlepljene palice predstavljajo zanimivo re&scaron;itev stikovanja nosilnih lesenih elementov, s &scaron;tevilnimi<br>\nugodnimi lastnostmi kot so visoka nosilnost, dobra po\u017earna odpornost, prilagodljivost z<br>\narhitekturnega vidika, idr. Kljub &scaron;tevilnim prednostim, je uporaba vlepljenih palic v praksi relativno<br>\nomejena. Uporablja se le v posebnih primerih za stikovanje masivnega ali lepljenega lesa. V<br>\nprispevku je podrobno predstavljena mo\u017enost uporabe vlepljenih palic za stikovanje panelov iz<br>\nkri\u017eno lepljenega lesa (angl. Cross Laminated Timber, kraj&scaron;e CLT). Stikovanje CLT elementov z<br>\nvlepljenimi palicami je &scaron;e razmeroma neraziskano in se v praksi &scaron;e ne uporablja. V raziskavi je bilo<br>\nizvedenih 60 preskusov, pri \u010demer se je preizkusilo razli\u010dne sidrne dol\u017eine vlepljenih palic (80 do<br>\n400 mm), premere palic (16 do 24 mm) ter polo\u017eaje palice glede na smer lesnih vlaken (vzporedno<br>\nin pravokotno). Preskusi so pokazali razli\u010dne poru&scaron;ne mehanizme in druga\u010den odziv kot pri<br>\nprimerljivih spojih vlepljenih palic v masivnem in klasi\u010dnem lepljenem lameliranem lesu (t.j. zdrs<br>\nmed sloji CLT), kar lahko pomeni, da ima spoj tudi bistveno ni\u017ejo nosilnost.</p>", 
  "language": "slv", 
  "title": "Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v kri\u017eno lepljenem lesu", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3747290"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3747291"
     }
    }
   ]
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "innorenew"
   }
  ], 
  "grants": [
   {
    "code": "739574", 
    "links": {
     "self": "https://zenodo.org/api/grants/10.13039/501100000780::739574"
    }, 
    "title": "Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence", 
    "acronym": "InnoRenew CoE", 
    "program": "H2020", 
    "funder": {
     "doi": "10.13039/501100000780", 
     "acronyms": [], 
     "name": "European Commission", 
     "links": {
      "self": "https://zenodo.org/api/funders/10.13039/501100000780"
     }
    }
   }
  ], 
  "keywords": [
   "kri\u017eno lepljen les, konstrukcijski spoji, vlepljene palice, natezni preizkus"
  ], 
  "publication_date": "2018-11-19", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-1810-5957", 
    "affiliation": "Slovenian National Building and Civil Engineering Institute", 
    "name": "Boris Azinovi\u0107"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-5333-0682", 
    "affiliation": "Lund University", 
    "name": "Erik Serrano"
   }, 
   {
    "affiliation": "Slovenian National Building and Civil Engineering Institute", 
    "name": "Miha Kramar"
   }, 
   {
    "affiliation": "Slovenian National Building and Civil Engineering Institute", 
    "name": "Toma\u017e Pazlar"
   }
  ], 
  "meeting": {
   "acronym": "40. SDGK", 
   "url": "http://www.sdgk.si/", 
   "dates": "18-19 November 2018", 
   "place": "Bled, Slovenija", 
   "title": "40. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, november 2018"
  }, 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "type": "publication", 
   "title": "Conference paper"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3747290", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
19
21
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 2121
Data volume 23.1 MB23.1 MB
Unique views 1414
Unique downloads 1919

Share

Cite as