Conference paper Open Access

Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v križno lepljenem lesu

Boris Azinović; Erik Serrano; Miha Kramar; Tomaž Pazlar


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3747291</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Boris Azinović</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1810-5957</nameIdentifier>
   <affiliation>Slovenian National Building and Civil Engineering Institute</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Erik Serrano</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-5333-0682</nameIdentifier>
   <affiliation>Lund University</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Miha Kramar</creatorName>
   <affiliation>Slovenian National Building and Civil Engineering Institute</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Tomaž Pazlar</creatorName>
   <affiliation>Slovenian National Building and Civil Engineering Institute</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v križno lepljenem lesu</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>križno lepljen les, konstrukcijski spoji, vlepljene palice, natezni preizkus</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-11-19</date>
 </dates>
 <language>sl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3747291</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3747290</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/innorenew</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Vlepljene palice predstavljajo zanimivo re&amp;scaron;itev stikovanja nosilnih lesenih elementov, s &amp;scaron;tevilnimi&lt;br&gt;
ugodnimi lastnostmi kot so visoka nosilnost, dobra požarna odpornost, prilagodljivost z&lt;br&gt;
arhitekturnega vidika, idr. Kljub &amp;scaron;tevilnim prednostim, je uporaba vlepljenih palic v praksi relativno&lt;br&gt;
omejena. Uporablja se le v posebnih primerih za stikovanje masivnega ali lepljenega lesa. V&lt;br&gt;
prispevku je podrobno predstavljena možnost uporabe vlepljenih palic za stikovanje panelov iz&lt;br&gt;
križno lepljenega lesa (angl. Cross Laminated Timber, kraj&amp;scaron;e CLT). Stikovanje CLT elementov z&lt;br&gt;
vlepljenimi palicami je &amp;scaron;e razmeroma neraziskano in se v praksi &amp;scaron;e ne uporablja. V raziskavi je bilo&lt;br&gt;
izvedenih 60 preskusov, pri čemer se je preizkusilo različne sidrne dolžine vlepljenih palic (80 do&lt;br&gt;
400 mm), premere palic (16 do 24 mm) ter položaje palice glede na smer lesnih vlaken (vzporedno&lt;br&gt;
in pravokotno). Preskusi so pokazali različne poru&amp;scaron;ne mehanizme in drugačen odziv kot pri&lt;br&gt;
primerljivih spojih vlepljenih palic v masivnem in klasičnem lepljenem lameliranem lesu (t.j. zdrs&lt;br&gt;
med sloji CLT), kar lahko pomeni, da ima spoj tudi bistveno nižjo nosilnost.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/501100000780</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/739574/">739574</awardNumber>
   <awardTitle>Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
19
21
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 2121
Data volume 23.1 MB23.1 MB
Unique views 1414
Unique downloads 1919

Share

Cite as