Conference paper Open Access

Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v križno lepljenem lesu

Boris Azinović; Erik Serrano; Miha Kramar; Tomaž Pazlar


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3747291", 
 "language": "slv", 
 "title": "Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v kri\u017eno lepljenem lesu", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2018, 
    11, 
    19
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Vlepljene palice predstavljajo zanimivo re&scaron;itev stikovanja nosilnih lesenih elementov, s &scaron;tevilnimi<br>\nugodnimi lastnostmi kot so visoka nosilnost, dobra po\u017earna odpornost, prilagodljivost z<br>\narhitekturnega vidika, idr. Kljub &scaron;tevilnim prednostim, je uporaba vlepljenih palic v praksi relativno<br>\nomejena. Uporablja se le v posebnih primerih za stikovanje masivnega ali lepljenega lesa. V<br>\nprispevku je podrobno predstavljena mo\u017enost uporabe vlepljenih palic za stikovanje panelov iz<br>\nkri\u017eno lepljenega lesa (angl. Cross Laminated Timber, kraj&scaron;e CLT). Stikovanje CLT elementov z<br>\nvlepljenimi palicami je &scaron;e razmeroma neraziskano in se v praksi &scaron;e ne uporablja. V raziskavi je bilo<br>\nizvedenih 60 preskusov, pri \u010demer se je preizkusilo razli\u010dne sidrne dol\u017eine vlepljenih palic (80 do<br>\n400 mm), premere palic (16 do 24 mm) ter polo\u017eaje palice glede na smer lesnih vlaken (vzporedno<br>\nin pravokotno). Preskusi so pokazali razli\u010dne poru&scaron;ne mehanizme in druga\u010den odziv kot pri<br>\nprimerljivih spojih vlepljenih palic v masivnem in klasi\u010dnem lepljenem lameliranem lesu (t.j. zdrs<br>\nmed sloji CLT), kar lahko pomeni, da ima spoj tudi bistveno ni\u017ejo nosilnost.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Boris Azinovi\u0107"
  }, 
  {
   "family": "Erik Serrano"
  }, 
  {
   "family": "Miha Kramar"
  }, 
  {
   "family": "Toma\u017e Pazlar"
  }
 ], 
 "id": "3747291", 
 "event-place": "Bled, Slovenija", 
 "type": "paper-conference", 
 "event": "40. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, november 2018 (40. SDGK)"
}
19
21
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 2121
Data volume 23.1 MB23.1 MB
Unique views 1414
Unique downloads 1919

Share

Cite as