Conference paper Open Access

Konstrukcijski spoji z vlepljenimi palicami v križno lepljenem lesu

Boris Azinović; Erik Serrano; Miha Kramar; Tomaž Pazlar

Vlepljene palice predstavljajo zanimivo rešitev stikovanja nosilnih lesenih elementov, s številnimi
ugodnimi lastnostmi kot so visoka nosilnost, dobra požarna odpornost, prilagodljivost z
arhitekturnega vidika, idr. Kljub številnim prednostim, je uporaba vlepljenih palic v praksi relativno
omejena. Uporablja se le v posebnih primerih za stikovanje masivnega ali lepljenega lesa. V
prispevku je podrobno predstavljena možnost uporabe vlepljenih palic za stikovanje panelov iz
križno lepljenega lesa (angl. Cross Laminated Timber, krajše CLT). Stikovanje CLT elementov z
vlepljenimi palicami je še razmeroma neraziskano in se v praksi še ne uporablja. V raziskavi je bilo
izvedenih 60 preskusov, pri čemer se je preizkusilo različne sidrne dolžine vlepljenih palic (80 do
400 mm), premere palic (16 do 24 mm) ter položaje palice glede na smer lesnih vlaken (vzporedno
in pravokotno). Preskusi so pokazali različne porušne mehanizme in drugačen odziv kot pri
primerljivih spojih vlepljenih palic v masivnem in klasičnem lepljenem lameliranem lesu (t.j. zdrs
med sloji CLT), kar lahko pomeni, da ima spoj tudi bistveno nižjo nosilnost.

Files (1.1 MB)
Name Size
SDGK_Azinović_et_al - FINAL.pdf
md5:53f748a098b15b84364c5a1144a9781d
1.1 MB Download
46
34
views
downloads
All versions This version
Views 4646
Downloads 3434
Data volume 37.4 MB37.4 MB
Unique views 4141
Unique downloads 3232

Share

Cite as