Dataset Restricted Access

Kong15 Originality: Text Alignment

Kong, Leilei; Lu, Zhimao; Han, Yong; Qi, Haoliang; Han, Zhongyuan; Wang, Qibo; Hao, Zhenyuan; Zhang, Jing


BibTeX Export

@dataset{kong_leilei_2015_3712729,
 author    = {Kong, Leilei and
         Lu, Zhimao and
         Han, Yong and
         Qi, Haoliang and
         Han, Zhongyuan and
         Wang, Qibo and
         Hao, Zhenyuan and
         Zhang, Jing},
 title    = {Kong15 Originality: Text Alignment},
 month    = sep,
 year     = 2015,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.3712729},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3712729}
}
72
1
views
downloads
All versions This version
Views 7272
Downloads 11
Data volume 787.1 kB787.1 kB
Unique views 6161
Unique downloads 11

Share

Cite as