Journal article Open Access

MAŁŻEŃSTWO JAKO DROGA UŚWIĘCENIA

Matwiejuk Kazimierz

Marriage as a path to sanctification

Sacramental matrimonies and their families who are the Home Churches have a lot of help to sanctify their members. Liturgy is the crucial place and the way to experience the presence of Jesus Christ. Personal and communal prayer as well as religious services are the preparation to celebrating it. These religious practices are meant to prepare worshippers to listen to the word of God during the liturgy and become an acceptable offering to God together with Jesus Christ. The religious seryices worship God. The liturgical seryices have the power of the sacrifice. They are signs of the presence of Jesus Christ.

Files (373.4 kB)
Name Size
Kazimierz_Matwiejuk_TSS_16(2019).pdf
md5:4086970ad737a3ddad5d8e0a8177bd8e
373.4 kB Download
 • Adamski, F. (1982). Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

 • Bogdziewicz, H. (1998). Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, Przegląd Powszechny 7-8, 112-118.

 • Brusik, A. (2007). Eucharystia jako źródło uświęcenia rodziny. Warszawa: (mps. UKSW).

 • Charytański, J. (1988). Wychowanie eucharystyczne po pierwszej Komunii św. Katecheta 32 (1), 23-28.

 • Cichy, S. (1981). Niedziela w rodzinie, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1, 44-51.

 • Dias, M. M. (1995). Niedziela dniem żywotności Kościoła i miłości. W: L. Balter (tł.), Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny. 15 (3), 109-115

 • Dyczewski, L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin; TN KUL.

 • Dziedzic, J. (2008). Tajemnica paschalna Chrystusa w «Obrzędach sakramentu małżeń- stwa», Warszawa: (mps., PWT).

 • Dziewiecki, M. (2017). Pierwsza Komunia Święta i wychowanie. Pobrano z: https:// op oka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/1komunia_nkultura.html (2018.12.07).

 • Grześkowiak, J. (1976). Katecheza a wychowanie do symboliki liturgicznej. Katecheta 20 (5), s. 197-203.

 • Grześkowiak, J. (1985). Centralne idee teologii małżeństwa. W: A. L. Szafrański (red.), Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985, s. 22-23.

 • Górska, A. (1988). Pierwsza Komunia święta twojego dziecka, W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Rytuał religijny w rodzinie, Warszawa-Poznań, s. 213

 • Instrukcja o przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w archidiecezji łódzkiej. Pobrano z: https://www.archidiecezja.lodz.pl/app/uploads/2018/09/2018_08_10_ Instrukcja-o-przygotowaniu-do-Pierwszej-Spowiedzi-i-Komunii-%c5%9bw.-w- -A%c5%81.pdf (2019.05.30).

 • Jan Paweł II (1998). List apostolski Dies Domini. Rzym.

 • Jan Paweł II. (1997). List do dzieci w roku rodziny, Listy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak.

 • Kiernikowski, Z. (2000). Dwoje jednym ciałem w Chrystusie. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.

 • Krajdocha, J. (1973). Liturgiczne wychowanie dzieci najmłodszych, Katecheta 17 (6), s. 254-256.

 • Krakowiak, Cz. (2018). Sakrament małżeństwa. Historia-liturgia-praktyka pastoralna. Lublin: TN KUL.

 • Leske, A. Ewangelia według św. Mateusza. (2001). W: W. R. Farmer (red.). Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, wyd. II. 1153. Warszawa: Verbinum.

 • Lewandowski, G. (1988). Niedziela w rodzinie chrześcijańskiej. Universitas Gedanensis 1, 141-154.

 • Materski, E. (1981). Przeżywamy razem z dzieckiem rok jego pierwszej Komunii Świętej, Sandomierz.

 • Matwiejuk, K. (2004). Liturgia godzin jako modlitwa Ludu Bożego. Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 2 (II), 91-99.

 • Matwiejuk, K. (2005). Pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Świętej. Zeszyt formacji katechetów 5 (2), 17-21.

 • Matwiejuk, K. (2009). Przez sakramentalne małżeństwo ku Kościołowi domowemu, Studia Pastoralne 5, 89-94.

 • Mszał rzymski dla diecezji polskich. (1986), 309*-310*. Poznań: Pallottinum.

 • Nadolski, B. (1969). Katecheza wobec liturgii słowa. Katecheta 13 (1), 18-20.

 • Nemetschek, M. (1981). Tysiąc i jedno pytanie. J. Gando (tł.). Warszawa.

 • Obrzędy błogosławieństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, (1994). T.1. Katowice: Księgarnia św. Jacka..

 • Reinders, A. (2001). Nasze dziecko idzie do pierwszej Komunii Świętej, M. Jałowiec (tł.), Kielce.

 • Rezkurt, E. (2007). Jak dobrze przygotować dziecko do pierwszej Komunii Świętej. Pobrano z: https://kosciol.wiara.pl/doc/494430.Jak-dobrze-przygotowac-dziecko-do-I-Ko- munii-Swietej/2 (2007.02.07).

 • Wit, Z. (2001). Pozaeucharystyczne elementy niedzielnego świętowania, Liturgia Sacra 7 (1), 45-57.

 • Wojaczek, K. (1988). Rytuał pierwszej Komunii Świętej w rodzinie. W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.). Rytuał religijny w rodzinie, 207-208. Warszawa-Poznań.

 • Wysocki, J. (2003) Rytuał rodzinny. Włocławek

13
8
views
downloads
All versions This version
Views 1313
Downloads 88
Data volume 3.0 MB3.0 MB
Unique views 66
Unique downloads 88

Share

Cite as