Journal article Open Access

WOLNOŚĆ I JEJ ZAFAŁSZOWANE WIZJE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Stefaniak Artur

Liberty and its distorted vision in the light of the documents of the Catholic Church

One of the fundamental values in human life is freedom. In order to feel truly free, a lifelong process of education for freedom is needed, which presumes the existence of appropriate foundations and the necessity of the truth about man. The desire to be free is inscribed in the heart of man. The teachings of Catechism of the Catholic Church show that freedom is rooted in the mind and will of man with the possibility to act or not to act, to do something, therefore, to take voluntary action. The fundamental elements in the definition of freedom are external freedom and internal freedom. In the internal aspect, it is simply the power of an individual to make choices and decisions concerning the world of his own beliefs, views, etc. Freedom in this aspect refers to the internal autonomy of the person. The second is the external aspect called external or social freedom. It is choice of actions as part of mans everyday existence, undertaken within the framework of function- ing in society.

The third fundamental element of Christian understanding of freedom is good. The core of freedom is not to do what man can do by nature, or do anything, because the real boundaries are defined by good. Man, as he was created with his freedom participating in the freedom of God, should not demand complete moral autonomy separated from the existential reference to the Creator. As a person, man has been blessed with intelligence and free will, and may therefore use these qualities to oppose his Creator claiming complete sovereignty. The problem with freedom of today’s man is frequently connected with the problem of sexuality. In a convenient way man wants to decide what is good and what is bad. He wants to decide how he will use his sexuality. It should also be said that man of- ten wants to use his sexuality and its attributes for narrow purposes, which are in apparent contradiction with the widely held beliefs.

Files (303.7 kB)
Name Size
Artur_Stefaniak_TSS_16(2019).pdf
md5:ee36d78daef78266cfd57d44c824b9a1
303.7 kB Download
 • Augustyn, J. (1995). Jezus najwyższym wzorem wolności, Gość Niedzielny, 40, 7.

 • Cohen, R. (2005). Wyjść na prostą, Kraków: Wydawnictwo WAM.

 • Fert, E. (1998). Wychowanie do czystości w nauczaniu Jana Pawła II, Kielce: Wydawnictwo Jedność.

 • Fromm, E. (1970). Ucieczka od wolności, Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

 • Guardini, R. (1969). Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, Kraków: Wydawnictwo Znak.

 • Halama, M. (2000). Wolność. Wychowanie do wolności w świetle nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo WAM.

 • Hume, G.B. (2000). Nauczanie Kościoła Katolickiego dotyczące homoseksualistów, W: T Huk (red.). Homoseksualizm. Dokumenty Kościoła, opracowania, rozmowy, świadectwa, Warszawa.

 • Jan Paweł II, (1987). Orędzia papieskie na światowy Dzień Pokoju. Chcesz służyć sprawie pokoju — szanuj wolność. Rzym - Lublin.

 • Jan Paweł II, (1988). Mulieris dignitatem. List - z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety, Rzym: Wydawnictwo TUM.

 • Jan Paweł II, (1993). Encyklika Veritatis splendor, Rzym: Wydawnictwo Pallottinum.

 • Jan Paweł II, (1994). Modlitwa niedzielna z papieżem 20.02.1994, Nie wolno fałszować norm moralnych, L'Osservatore Romano, 15 (4), 39.

 • Jan Paweł II, 1994. Modlitwa niedzielna z papieżem, Wolność i prawda 17.10.1993, LOsservatore Romano, 15 (1), 48.

 • Kiernikowski, Z. (2000). Eucharystia i jedność, Częstochowa: Wydawnictwo Niedziela.

 • Kongregacja Nauki Wiary, (1975.). Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona Humana, Rzym .

 • Kongregacja Nauki Wiary, (1986) Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, Rzym.

 • Majka, J. (1982 ). Etyka Społeczna, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej

 • Mazurkiewicz, P. (2006). Nauczanie społeczne Kościoła a "duch" liberalizmu, Społeczeństwo 2, 219 - 221.

 • Nagórny J. (1997). Między "kulturą śmierci" a " kultura życia" - wyzwania współczesności, W: Jan Paweł II, Evangelium vitae. Tekst i komentarze, T. Styczeń, J. Nagórny (red), 151 - 168. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Półtawska, W. (1998). Wypowiedzi panelowe, W: M. Renkielska (red.). Homoseksualizm - sprawa prywatna? Zeszyt 4. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

 • Seifert, J. (1995). Blask prawdy, jako fundament działania moralnego. O encyklice Jana Pawła II "Veritatis splendor". W: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Teksty i komentarze, A. Szostek (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Skobel, S. (2010). Humanistyczny wymiar teologii moralnej, Łódź

 • Stefanek, S. (1998). Paradoks wolności,W: M. Wójcik (red.), Człowiek. Osoba. Płeć, Studia Nad Rodziną 2, 93 -95, Łomianki: ATK.

 • Ślipko, T. (1992). Za czy przeciw życiu, Kraków - Warszawa: Wydawnictwo Petrus.

 • Ślipko, T. (2005). Rewolucja seksualna, Warszawa: Wydawnictwo Petrus

17
10
views
downloads
All versions This version
Views 1717
Downloads 1010
Data volume 3.0 MB3.0 MB
Unique views 88
Unique downloads 88

Share

Cite as