Journal article Open Access

Między naturą a łaską. Kategoria przebóstwienia w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej Teologia, chrystologia, antropologia z 1981 roku

Koc Paweł

Between nature and grace. The category of deification in the document of the International Theological Commission Theology, Christology, An- thropology of 1981.

In the 1981 International Theological Commission published a document, which is titled Theology, Christology, anthropology. This document discusses some basic Christolog- ical issues and the ones that needed to be more explained. One of them is the deification category. The purpose of this article was to indicate the main interpretation lines of this category in this International Theological Commissions document. First of all, the article indicates a significant relationship between deification and the mystery of Christ, espe- cially with His incarnation. Secondly, it is shown how deification is connected with divine grace. Afterwards, the article discusses connection between deification and exaltation hu- man nature. Finally, it is mentioned about the main road, which is leading to this target - the use of the sacraments of the Church.

Files (290.7 kB)
Name Size
Pawel_Koc_TSS_16(2019).pdf
md5:a711241208af3db9c9c6bfae28f929fd
290.7 kB Download
 • Blaza M. (2005). Przebóstwienie w teologii prawosławnej. Pobrano z: https://portal. tezeusz.pl/2005/02/21/przebostwienie-w-teologii-praw/, Dnia (2019, 01, 30).

 • Eckmann A. (2003). Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 • Jastrzębski A. (2015). Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego jako egzystencjalny przełom w życiu człowieka. Roczniki Teologiczne, t. (62), z. 5, 69-82.

 • Kijas Z. J. (2000). Przebóstwienie człowieka i świata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

 • Lorda J. L. (2012). Łaska Boża, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Meyendorff J. (2005). Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska.

 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna (1982). Teologia, chrystologia, antropologia. Pobrano z: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1982_teologia-cristologia-antropologia_pl.html, Dnia (2018, 11, 20).

 • Naumowicz J. (2000). Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej. Warszawskie Studia Teologiczne, nr (XIII), 17-30.

 • Radosavljević A. (2009). Deification as the End and Fulfillment of Salva- tion According to St. Maximos the Confessor. 1. Pobrano z: https://www.hsir.org/pdfs/2009/03/26/20090326aGiatiEnsB7%20Folder/20090326aGiatiEnsB7.pdf, Dnia (2019, 03, 07).

 • Schonborn Ch. (2001). Przebóstwienie życie i śmierć, Poznań: W Drodze.

 • Składanowski M. (2011). Synergizm Bożej łaski i ludzkiej wolności. Czy droga przebóstwienia człowieka w teologii wschodniej jest pelagiańska?, Roczniki Teologii Ekumenicznej, nr 3 (58), 71-87

 • Składanowski M. (2017). Humanizm krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu, Lublin: Wydawnictwo KUL.

14
8
views
downloads
All versions This version
Views 1414
Downloads 88
Data volume 2.3 MB2.3 MB
Unique views 66
Unique downloads 77

Share

Cite as