Journal article Open Access

POSŁUGA KAPELANA W HOSPICJUM W ŚWIETLE WYBRANYCH DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II

Borowski Łukasz

Service of the chaplain in the hospice in the light of selected documents of the Church after the Second Vatican Council

The priest has many tasks and sections of his work ahead of him. One of them is the seryice to the sick and suffering to which the Word of God and the documents of the Church calls. A special place of this service is the hospice ministry that awaits the conscio- us and committed pastors. This article shows great need for spiritual service in hospices, showing its sources, specificity and specific tasks and areas of pastoral work. The article aims to raise awareness and the need to engage the clergy in the hospice movement, that becomes an example for the laity. Pastoral involvement in the hospice movement continu- es to be a pastoral challenge which the Church in Poland must pursue, as there are more and more sick and suffering waiting for help.

Files (272.3 kB)
Name Size
Lukasz_Borkowski_TSS_16(2019).pdf
md5:7c6606640171ce929114a4ca4a041265
272.3 kB Download
 • Dutkiewicz, E. (2000). Duszpasterstwo hospicyjne. Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne, 33,284-285.

 • Jan Paweł II. (1984). List Apostolski Salvifici doloris, Watykan.

 • Jan Paweł II. (1995). Motu proprio "Dolentium hominum" ustanawiające Papieską Komisję Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, Watykan.

 • Kalinowski, M. (2000). Posługa kapelanów wśród chorych. Studia Warmińskie, 37, 561-578.

 • Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). Poznań.

 • Kowalewski, W. (2013). Choroba w ujęciu personalistycznym - rys duszpasterski. The- ologica Wratislaviensia, 8, 29-38.

 • Krakowiak, Cz. (1979). Sakrament namaszczenia chorych. Śląskie Studia Historyczne, 12, 71-98.

 • Ostaszewski, M. (2011). Duszpasterstwo hospicyjne. Elbląskie Studia Teologiczne, XII, 299-306.

 • Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. (1991). Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia, Watykan.

 • Ravasi, G. (2004). Jak długo Panie, Kielce: Jedność.

 • Sakrament chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. (1998). Katowice: Księgarnia św. Jacka.

 • Wielebski, T. (2012). Duszpasterstwo chorych w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością. Warszawskie Studia Pastoralne, 16, 266-297.

 • Wróbel, J. (1999). Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ".

 • Świerczek, A. (2009). Ciało ludzkie. W: A. Muszla (red.), Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, 139-145. Radom: II Miejsce.

14
7
views
downloads
All versions This version
Views 1414
Downloads 77
Data volume 1.9 MB1.9 MB
Unique views 77
Unique downloads 77

Share

Cite as