Conference paper Open Access

Vizija evropskega gozdno lesnega sektorja do leta 2040

Andreja Kutnar; Črtomir Tavzes


BibTeX Export

@proceedings{andreja_kutnar_2019_3697461,
 title    = {{Vizija evropskega gozdno lesnega sektorja do leta 
          2040}},
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 month    = oct,
 doi     = {10.20315/SFS.164},
 url     = {https://doi.org/10.20315/SFS.164}
}