Presentation Open Access

Pisanje izveštaja i pretraga literature za KLI projekte

Miljković, Nadica

Prezentacija za vežbu koja se sastoji iz upoznavanja studentkinja i studenata sa dobrim praksama u pisanju izveštaja, pripremi prezentacija, organizaciji projekata, pretrazi literature, otvaranju podataka i drugim a koje su ključne za rad na projektima iz predmeta Kliničko inženjerstvo (http://automatika.etf.rs/sr/13e054kli) koji se drži studentkinjama i studentima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (https://www.etf.bg.ac.rs/).

Files (2.7 MB)
Name Size
KLI2020 - Pretraga literature, pisanje izveštaja i prezentacija rezultata.pdf
md5:a11aec0a8d16507de1ced6eb978af4cf
2.7 MB Download
71
79
views
downloads
All versions This version
Views 7171
Downloads 7979
Data volume 213.7 MB213.7 MB
Unique views 6767
Unique downloads 7373

Share

Cite as