Dataset Open Access

Rejuvenation of Fuel Cells

Ivan Pivac; Frano Barbir


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2010000_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:f5645eccb39b441a7ba239183107f329", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 10000_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591838
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2010000_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:c43f8edbd4fe2ef6469fd3ff836ffeea", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 10000_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 590650
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2010000_b_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:7b50fd6b8d9daf964e6b5a4fb63ccb96", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 10000_b_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591442
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2012500_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:ac20781a9dd48a5e1f465a4f8fd6868f", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 12500_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591970
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2012500_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:44d77a1c0709e1faf9981e3673a98e6c", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 12500_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591046
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2015000_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:fcd384502c06ba4796b33192d276de90", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 15000_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591937
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2015000_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:36dd7d9a5fe1edc96480f8496b2beb2f", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 15000_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 590749
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2015000_b_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:c6a5f742f66e7ca8e0cb76681870340e", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 15000_b_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 590650
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2017500_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:c1466f67a700fb8ba9276d27a0f86727", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 17500_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591706
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2017500_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:542c43c8b6c8e631d5af17e05a3904d1", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 17500_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 590617
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2020000_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:7a15e0fe473ee0ab238a0798ccfeaf09", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 20000_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591673
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%2020000_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:9d176c08aa7ab7842fcf4c42e9d5efb6", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 20000_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 590254
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%202500_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:c67aff2a9b5b8c4fd6013fba8013410e", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 2500_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591970
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%202500_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:fd45b6c806f0aa34507bdbe97c8361ab", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 2500_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591574
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%205000_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:a8ac380557ca64b8760a037e068e907a", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 5000_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591739
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%205000_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:676c64421fd6f6e0088ba32d0d34298b", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 5000_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 590386
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%207500_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:fc760d55186f795c24da057ac0ce9505", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV 7500_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591805
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/CV%20BoL_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:cd51bddad96e5065d747a396c978bfdf", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "CV BoL_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 591607
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Deliverable%201.5.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:cd701ffdf03e19e8e6012219a3f29347", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Deliverable 1.5.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 2357006
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2010000%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:48e70e10a30ddf4429d3c79106e2fd2e", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 10000 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16043
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2010000%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:6e2a2b1986a8895dd3ccb069a27f1bab", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 10000 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17211
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2010000_a%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:edcb656094e9f0e9687af3699593fad5", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 10000_a 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16047
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2010000_a%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:c66f8fc9aa1723e5ab49e1b9b4622e88", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 10000_a 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17215
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2010000_b%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:994699a557e867a781321bad0d512854", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 10000_b 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16047
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2010000_b%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:d8f39d0cdc80ef05d43300c9c84e0a4b", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 10000_b 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17214
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2012500%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:d007a4c93df2db4c95fb4449acacd0a9", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 12500 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 15815
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2012500%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:07229193cc386525679685bcbb08e568", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 12500 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17212
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2012500_a%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:c1db39752f6f07d76df6f1fdd3e2a8cd", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 12500_a 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 15819
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2012500_a%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:e2727fa1a1d594196010343024339d3a", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 12500_a 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17217
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2015000%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:bdeba5d6e9f32f3b48bb9c9142f82362", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 15000 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16044
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2015000%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:603914b64214d5300b9f70d580b60029", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 15000 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17212
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2015000_a%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:f5aa41663077ff9eaaf6e8b72cca47d0", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 15000_a 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16048
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2015000_a%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:34dbcdc2c9fc1d570efc2309606f2ce3", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 15000_a 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17216
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2015000_b%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:2e4a5facf2da548e642d12ce55c3b7a1", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 15000_b 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16047
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2015000_b%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:3d6c8f0bebc18e4356297580e13ae7b1", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 15000_b 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17214
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2017500%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:d45def09c469b451769d9478e24e64ec", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 17500 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 15813
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2017500%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:e6331aed351e8dd0b1c22bcc00ea0732", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 17500 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17210
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2017500_a%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:fa31ed0b151f4834a51b2b56753baaf2", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 17500_a 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16047
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2017500_a%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:a7281d2271a9fb38eb0d7e05c647f289", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 17500_a 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17215
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2020000%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:c33fd5d925598086fe0f94b98c599bb2", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 20000 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16043
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2020000%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:5e991cffd193bf425f85ffbac8771d19", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 20000 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17211
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2020000_a%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:b955ef82ecf72ff08299f6cd0f766329", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 20000_a 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16047
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%2020000_a%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:fae3fac20c53080bb9dc652e3649eb23", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 20000_a 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17214
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%202500%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:7d8b8b04e1427a9f85dd693e7485ab63", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 2500 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16039
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%202500%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:9d00c7ef1701a235294dcd6341428348", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 2500 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17206
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%202500_a%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:2c85f2240f6c1b8ba360d082ff05232b", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 2500_a 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 15814
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%202500_a%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:1ab890158aa3e0e5eec689920f2fd914", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 2500_a 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17211
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%205000%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:84e7c231f5b1c0e04f680bd7eb097e50", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 5000 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16039
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%205000%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:1fa4ae834a2b346df64a10f0a2dbe4f0", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 5000 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17207
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%205000_a%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:93f50d0fd29f4eed0e6446161fe65dbf", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 5000_a 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16045
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%205000_a%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:0af32acc0f0632e826c569866849e3da", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 5000_a 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17213
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%207500%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:2a18ef1d8d3a493b66f0bf16fc0c1d81", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 7500 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16041
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%207500%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:a931347d7be81d04a50fe24e31882e54", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 7500 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17209
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%207500_a%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:a5dfe9223bed5a98502ffc51cc408ffb", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 7500_a 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16041
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%207500_a%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:1a75c46c196a1e116be2ce44f11a8ab0", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS 7500_a 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17209
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%20BoL%2030A%20DC-point.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:3e433eb98a9bff739204f079a8df984b", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS BoL 30A DC-point.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 16037
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/EIS%20BoL%2030A.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:db39e7515996b57076c35835631785e4", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "EIS BoL 30A.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 17204
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2010000_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:30a4e7a79ca5985ce4ce84aa1d540480", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 10000_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49516
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2010000_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:d2e58819af74a0b2ef6fa66cf643a5e1", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 10000_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49054
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2010000_b_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:d6ffad0ccb9a3dd6207c066d68ea70b9", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 10000_b_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49483
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2012500_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:306c46f86358c59a2716890278aff8fa", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 12500_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49714
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2012500_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:4b3f383dd5f04bf07c14d750aa114e4c", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 12500_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49252
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2015000_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:4a9c3a800b02551bfcd1d40cf11427cf", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 15000_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49681
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2015000_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:505b3cde6997e55bbad9a71ccc00b31d", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 15000_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49351
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2015000_b_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:bfd7d0b6b8bbfdb1519964b2dfb52056", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 15000_b_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 48823
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2017500_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:7ca42cb5f7465c026529729e6a7530b0", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 17500_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49417
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2017500_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:34990980379c0b5277668896fc69fd75", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 17500_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 48790
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2020000_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:520697663b98a2ccc3f1c50abbcb79e4", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 20000_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49648
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%2020000_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:10cdc175d4242448fb3890ebe925e6c3", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 20000_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 48790
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%202500_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:a895089a09553fc33769a8e1c11bcddd", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 2500_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49714
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%202500_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:7e778669d5475c59ef60e388d90c0df8", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 2500_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49549
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%205000_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:e5fb33ba87d832a9db95f5d2056f2362", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 5000_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49747
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%205000_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:2c6997fcdaf8fffc6c3fa8ddd28933ff", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 5000_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49087
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%207500_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:77a0a6a0623cdf01aade554fbd9a5d8e", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 7500_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49780
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%207500_a_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:99e49bddaa83f57d787a0dc52ada1e19", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV 7500_a_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 48955
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/LSV%20BoL_01.mpr"
   }, 
   "checksum": "md5:9da95a2bab06327e4634fd9c87d73c8e", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "LSV BoL_01.mpr", 
   "type": "mpr", 
   "size": 49549
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2010000_a.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:b710b8d16ecbfba119b25c9077da277e", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 10000_a.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12590
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2010000_b.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:3d6ef0e1734916f073c1f1400bb39fbc", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 10000_b.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12590
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2010000.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:a05da8a998a010316bd58c6ce8b78b94", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 10000.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12587
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2012500_a.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:b1a51ab535a38f58764e6c54d0c7c2dd", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 12500_a.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12591
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2012500.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:cb3da48032c7b209e24c38eec8ddc521", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 12500.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12588
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2015000_a.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:fdb8d2a2430d5b0d3a010b267e550509", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 15000_a.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12591
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2015000_b.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:d3701853831532f93aa897c73d9f2bfa", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 15000_b.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12590
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2015000.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:5ca5386748abf15ecdd17d5ae6d29c69", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 15000.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12588
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2017500_a.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:912a8a4d00a47c1cfc11100f4337cfb1", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 17500_a.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12590
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2017500.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:c5897da941126009c29405b9ba706001", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 17500.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12587
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2020000_a.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:ac1c0739337a3318dc80b63a3078ec3e", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 20000_a.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12590
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%2020000.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:4353d2760be6f378a2774806c52a482f", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 20000.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12586
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%202500_a.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:d2a0126a4a7856f85ff73607a46fb408", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 2500_a.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12586
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%202500.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:b3e66b1f75b89ae97cd7b7ba20cf1616", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 2500.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12583
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%205000_a.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:34b033c687c9d462e0dd5837134947ab", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 5000_a.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12588
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%205000.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:2bdccc5a875553ec804c37dbf2386f0d", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 5000.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12583
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%207500_a.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:fa6b8103e36e4ddf2a5a4c57570d7877", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 7500_a.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12588
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%207500.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:2f4cc351bcc57ef88eb1a8e143f1c04e", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska 7500.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12585
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad/Polarizacijska%20BoL.fcd"
   }, 
   "checksum": "md5:4affac125379b0bd6a388ca0e6aa75aa", 
   "bucket": "1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
   "key": "Polarizacijska BoL.fcd", 
   "type": "fcd", 
   "size": 12581
  }
 ], 
 "owners": [
  41827
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3631173", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 102.0, 
  "unique_views": 107.0, 
  "views": 124.0, 
  "version_views": 124.0, 
  "unique_downloads": 102.0, 
  "version_unique_views": 107.0, 
  "volume": 373611543.0, 
  "version_downloads": 1015.0, 
  "downloads": 1015.0, 
  "version_volume": 373611543.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3631173", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3631172", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/1df02b48-6bc8-424f-93ed-affbcf9f49ad", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3631172.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3631173", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3631173", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3631173.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3631173"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3631172", 
 "created": "2020-01-30T09:41:28.885811+00:00", 
 "updated": "2020-05-04T08:54:56.990971+00:00", 
 "conceptrecid": "3631172", 
 "revision": 4, 
 "id": 3631173, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.3631173", 
  "description": "<p>The deliverable presents the obtained measurement and analysis results of the accelerated stress test protocols consisting of voltage cycling, designed to target electrocatalyst degradation, with the intentional recovery periods (so-called soak time steps) every 2500 voltage cycles on an already conditioned 50 cm2 (single) fuel cell provided by ElringKlinger. Before and after every intentional stop, a series of diagnostic methods (polarization curves, electrochemical impedance spectroscopy, cyclic voltammetry, linear sweep voltammetry) were performed. During the conducted durability test, different shutdown procedures, as well as different duration of the soak time period were tested with their impact on performance recovery phenomenon. The results suggest that cause of the reversible degradation could be accumulated water within the cell and/or presence of oxygen within the catalyst layer. The prolonged soak time step reduces recovery effect, while rapid reduction of the cell temperature with ice proved to be counterproductive for performance recovery. Shutdown procedure without shortly-connected resistor has shown no effect on recovery. Shutdown procedure without nitrogen purge proved to be the most effective for performance recovery.</p>", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "title": "Rejuvenation of Fuel Cells", 
  "notes": "Data published under ODbL.", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3631172"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3631173"
     }
    }
   ]
  }, 
  "grants": [
   {
    "code": "700101", 
    "links": {
     "self": "https://zenodo.org/api/grants/10.13039/501100000780::700101"
    }, 
    "title": "Giantleap Improves Automation of Non-polluting Transportation with Lifetime Extension of Automotive PEM fuel cells", 
    "acronym": "Giantleap", 
    "program": "H2020", 
    "funder": {
     "doi": "10.13039/501100000780", 
     "acronyms": [], 
     "name": "European Commission", 
     "links": {
      "self": "https://zenodo.org/api/funders/10.13039/501100000780"
     }
    }
   }
  ], 
  "keywords": [
   "Fuel cell performance recovery, diagnostics"
  ], 
  "publication_date": "2020-01-30", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "FESB University of Split", 
    "name": "Ivan Pivac"
   }, 
   {
    "affiliation": "FESB University of Split", 
    "name": "Frano Barbir"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "type": "dataset", 
   "title": "Dataset"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3631172", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
124
1,015
views
downloads
All versions This version
Views 124124
Downloads 1,0151,015
Data volume 373.6 MB373.6 MB
Unique views 107107
Unique downloads 102102

Share

Cite as