There is a newer version of this record available.

Software Open Access

ufz/ogs 6.2.2

Dmitry Yu. Naumov; Tom Fischer; Lars Bilke; Karsten Rink; Christoph Lehmann; Norihiro Watanabe; wenqing; renchao.lu; Norbert Grunwald; Yonghui56; jbathmann; Chaofan Chen; HBShaoUFZ; FZill; xingyuanmiao; ShuangChen88; boyanmeng; Marc Walther; joboog; Tianyuan Zheng; KeitaYoshioka; ZhangNing; ThieJan; fparisio; joergbuchwald; ogsbot; nagelt; NoCodeYet; carolinh


BibTeX Export

@software{dmitry_yu_naumov_2020_3597561,
 author    = {Dmitry Yu. Naumov and
         Tom Fischer and
         Lars Bilke and
         Karsten Rink and
         Christoph Lehmann and
         Norihiro Watanabe and
         wenqing and
         renchao.lu and
         Norbert Grunwald and
         Yonghui56 and
         jbathmann and
         Chaofan Chen and
         HBShaoUFZ and
         FZill and
         xingyuanmiao and
         ShuangChen88 and
         boyanmeng and
         Marc Walther and
         joboog and
         Tianyuan Zheng and
         KeitaYoshioka and
         ZhangNing and
         ThieJan and
         fparisio and
         joergbuchwald and
         ogsbot and
         nagelt and
         NoCodeYet and
         carolinh},
 title    = {ufz/ogs 6.2.2},
 month    = jan,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {6.2.2},
 doi     = {10.5281/zenodo.3597561},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3597561}
}
446
83
views
downloads
All versions This version
Views 44642
Downloads 833
Data volume 1.1 GB25.6 MB
Unique views 38135
Unique downloads 383

Share

Cite as