Journal article Open Access

Veranderingen in de leescultuur

Hermans, Marianne


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3560550">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3560550</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3560550"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Hermans, Marianne</foaf:name>
    <foaf:givenName>Marianne</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Hermans</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Veranderingen in de leescultuur</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2019</dct:issued>
  <dcat:keyword>Public libraries</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2019-11-13</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DUT"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3560550"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3560550</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3560549"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/kbnl"/>
  <owl:versionInfo>1.0</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;In een samenleving waarin informatie hoofdzakelijk in de vorm van tekst tot ons komt, is het belang van lezen evident. De tijd die we besteden aan lezen neemt echter steeds verder af, en dat niet alleen: de hele leescultuur is aan het veranderen. We lezen via andere media, en we lezen minder lang en geconcentreerd, met uitzondering van een groep fanatieke boekenlezers. Met de opkomst van digitale media zijn diverse trends te zien waardoor mensen anders lezen. Hoewel papier nog steeds dominant is wint digitaal lezen terrein. De digitale media bieden nieuwe mogelijkheden. Zo ontstaan er nieuwe vormen van literatuur en is het voor lezers makkelijker om zelf auteur te worden. Ook komen er steeds meer niet-traditionele plekken om boekpromotie te doen, zoals festivals en online community&amp;rsquo;s. De weg van schrijver naar lezer verloopt lang niet altijd via een traditionele uitgeverij en boekhandel.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3560550"/>
    <dcat:byteSize>89366</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3560550/files/bib9 2019 p36-37.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
41
21
views
downloads
All versions This version
Views 4141
Downloads 2121
Data volume 1.9 MB1.9 MB
Unique views 4141
Unique downloads 2020

Share

Cite as