Journal article Open Access

Groot bereik leescampagnes

van den Dool, Anne; van de Burgt, Annemiek


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3560546">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3560546</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3560546"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>van den Dool, Anne</foaf:name>
    <foaf:givenName>Anne</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>van den Dool</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-9138-1918">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-9138-1918</dct:identifier>
    <foaf:name>van de Burgt, Annemiek</foaf:name>
    <foaf:givenName>Annemiek</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>van de Burgt</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Groot bereik leescampagnes</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2019</dct:issued>
  <dcat:keyword>Public libraries</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2019-12-03</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DUT"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3560546"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3560546</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3560545"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/kbnl"/>
  <owl:versionInfo>1.0</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;Leesbevordering ligt aan de basis van de oprichting van de openbare bibliotheken in Nederland en is daarmee een van de kernfuncties van de bibliotheek. E&amp;eacute;n vorm van leesbevordering is het voeren van campagnes om lezen, het boek en praten over boeken te promoten. Bibliotheken organiseren in dit kader verschillende activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen. Vaak wordt hierbij samengewerkt met andere partijen, zoals het onderwijs, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), boekhandelaren, uitgevers en de Leescoalitie, een samenwerkingsverband bestaand uit Stichting Lezen, de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), de Koninklijke Bibliotheek (KB), Stichting Lezen &amp;amp; Schrijven, Stichting CPNB en het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3560546"/>
    <dcat:byteSize>91843</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3560546/files/bib8 2019 p44-45.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
35
23
views
downloads
All versions This version
Views 3535
Downloads 2323
Data volume 2.1 MB2.1 MB
Unique views 3434
Unique downloads 2121

Share

Cite as