Project deliverable Open Access

BigDataGrapes D9.1 - Website and Social Media Presence

Zervas, Panagiotis; Manouselis, Nikos; Gourgourini, Margarita; Thanopoulos, Charalampos; Eirini, Kouriantaki; Bozou, Eva


BibTeX Export

@misc{zervas_panagiotis_2019_3557404,
 author    = {Zervas, Panagiotis and
         Manouselis, Nikos and
         Gourgourini, Margarita and
         Thanopoulos, Charalampos and
         Eirini, Kouriantaki and
         Bozou, Eva},
 title    = {{BigDataGrapes D9.1 - Website and Social Media 
          Presence}},
 month    = oct,
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {2.1 | Final},
 doi     = {10.5281/zenodo.3557404},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3557404}
}
215
136
views
downloads
All versions This version
Views 21572
Downloads 13654
Data volume 315.3 MB111.2 MB
Unique views 19868
Unique downloads 12651

Share

Cite as