Conference paper Open Access

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ PROVOZU FV STŘÍDAČŮ S POKROČILÝMI FUNKCEMI V DS V PROJEKTU INTERFLEX

Svec, Jan; Hes, Stanislav; Kula, Jan; Derner, Pavel


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Svec, Jan</dc:creator>
 <dc:creator>Hes, Stanislav</dc:creator>
 <dc:creator>Kula, Jan</dc:creator>
 <dc:creator>Derner, Pavel</dc:creator>
 <dc:date>2019-11-05</dc:date>
 <dc:description>Příspěvek se věnuje výsledkům dlouhodobého měření provozu FV střídačů s pokročilými regulačními funkcemi, které jsou v distribučních sítích nn instalovány v rámci evropského projektu InterFlex. ČEZ Distribuce instalovala pro účely testování v projektu InterFlex ve třech lokalitách FV střídače s pokročilými funkcemi o celkovém výkonu vyšším, než by bylo standardně přípustné. Různé analýzy naměřených dat z míst připojení i jiných částí sítě ukazují, že díky správnému fungování autonomních regulací nejsou překročeny limity parametrů kvality elektrické energie a výroba energie z FV zdrojů není nijak významně omezována. Zároveň je na dlouhodobých měřeních ukázáno na reálnou možnost zvýšení připojitelného výkonu výroben na nn díky autonomním regulacím. Rovněž je analyzován vliv omezení přetoků do sítě výroben s akumulací na úroveň napětí i na možnost připojitelnosti do sítě.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/3555078</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.3555078</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:3555078</dc:identifier>
 <dc:language>ces</dc:language>
 <dc:relation>info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/731289/</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.3555077</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ PROVOZU FV STŘÍDAČŮ S POKROČILÝMI FUNKCEMI V DS V PROJEKTU INTERFLEX</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/conferencePaper</dc:type>
 <dc:type>publication-conferencepaper</dc:type>
</oai_dc:dc>
54
30
views
downloads
All versions This version
Views 5454
Downloads 3030
Data volume 60.6 MB60.6 MB
Unique views 4848
Unique downloads 2828

Share

Cite as