Conference paper Open Access

EVROPSKÝ PROJEKT INTERFLEX – FINÁLNÍ VÝSLEDKY PROJEKTU A JEJICH VYUŽITÍ PRO ČEZD

Hes, Stanislav; Derner, Pavel; Kula, Jan; Linhart, Tomas; Svec, Jan


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Hes, Stanislav</dc:creator>
 <dc:creator>Derner, Pavel</dc:creator>
 <dc:creator>Kula, Jan</dc:creator>
 <dc:creator>Linhart, Tomas</dc:creator>
 <dc:creator>Svec, Jan</dc:creator>
 <dc:date>2019-11-05</dc:date>
 <dc:description>Příspěvek obsahuje informace o finálních výsledcích evropského projektu InterFlex, kterého se společnost ČEZ Distribuce účastní jako vedoucí pracovního balíčku Demo2. Projekt InterFlex je zaměřený na zvyšování flexibility v sítích evropských distributorů a je spolufinancován ze strany Evropské komise v rámci programu Horizon 2020. Část projektu pod vedením ČEZ Distribuce (Demo2) byla zaměřena na testování funkcí, které nebyly standardem v rámci distribučních sítí. Hlavním cílem je zvýšit možnosti připojování decentrálních výroben a zefektivnit integraci dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy. Demo2 se zaměřuje a) na integraci FVE s funkcemi Q(U) a P(U); b) na U/Q regulaci výroben připojených do hladiny vn (FVE, VTE, BPS); c) na vývoj a nasazení chytrých dobíjecích stanic pro elektromobily; d) integraci FVE ve spojení s akumulací na straně zákazníka (baterie). Příspěvek dále obsahuje informace o předpokládaném dalším využití funkcí testovaných v rámci projektu, navazujících krocích a přínosech pro ČEZ Distribuci.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/3554991</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.3554991</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:3554991</dc:identifier>
 <dc:language>ces</dc:language>
 <dc:relation>info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/731289/</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.3554990</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>EVROPSKÝ PROJEKT INTERFLEX – FINÁLNÍ VÝSLEDKY PROJEKTU A JEJICH VYUŽITÍ PRO ČEZD</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/conferencePaper</dc:type>
 <dc:type>publication-conferencepaper</dc:type>
</oai_dc:dc>
55
34
views
downloads
All versions This version
Views 5555
Downloads 3434
Data volume 33.7 MB33.7 MB
Unique views 5252
Unique downloads 3131

Share

Cite as